Täysistunnon pöytäkirja 117/2004 vp

PTK 117/2004 vp

117. TIISTAINA 9. MARRASKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

20) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta

 

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Haluan muutaman sanan sanoa tästä seikasta, koska Suomi on näköjään projektien luvattu maa. Yhä enemmän tehdään kehittämisprojekteja ja toivotaan, että niiden tuloksina saadaan selvää käytäntöä. Toivon, että tämä johtaisi siihen, mutta suuri vaara on, että tässä on vaan projekti, joka elää oman aikansa. Täällä puhutaan kotipalvelun ja kotihoidon arviointikriteerien ottamisesta kuntien käyttöön. Tämä oli seikka, joka palvelusetelikeskustelun yhteydessä ei millään lailla tahtonut avautua tässä salissa. Hallitus ei suostunut edes määrittelemään näitä termejä ja niihin kuuluvia eroja. Sivulla 8 kuitenkin sanotaan: "- - asiakkaalle selkein ja tehokkain kotihoito onnistuu yhden linjajohdon alaisuudessa."

Arvoisa puhemies! Minä pelkään tai ehkä jopa rohkenen väittää, että nämä asiat suurelta osin Suomessa ovat jo tiedossa. Tämä on vain keino eräällä lailla siirtää tärkeitä päätöksiä. Jos näin on, niin tämä on väärä linja, mutta me paneudumme tähän valiokunnassa lisää.

Keskustelu päättyy.