Täysistunnon pöytäkirja 117/2005 vp

PTK 117/2005 vp

117. TORSTAINA 10. MARRASKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Pentti Tiusanen /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti haluan esitellä ympäristövaliokunnan mietinnön 13, joka koskee hallituksen esitystä 136. Tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on helpottaa aravarahoitteista asuntokantaa siirtymään asuntokäytöstä muuhun käyttöön, kuten esimerkiksi vaikkapa tukiasunnoiksi. Tässä on kysymys esimerkiksi sellaisista arava-asunnoista, joidenka vuokratalokäyttö ei enää ole mahdollista tai järkevää. Kysymys on siitä, että jäljellä olevasta valtion asuntolainasta tai aravalainasta voidaan enintään 40 prosenttia lainasta todeta anteeksi annetun ja näin siirtää tämä käyttötarkoitus, vapauttaa siis näistä aravan luovutus- ja käyttörajoitteista. Tärkeätä on, että tässä pyritään välttämään kaiken kaikkiaan valtion luottotappioita pitemmässä aikavälissä ja näiden asuntojen käyttö edelleenkin on kokonaisyhteiskunnallisen tarkastelun puitteissa myönteistä eli niitä voidaan tosiaan käyttää muulla tavoin.

Toinen tähän hallituksen esitykseen liittyvä vapautus liittyy paljon harvinaisempaan tilanteeseen: huonokuntoisuuden vuoksi tämä akordi voidaan myöntää myöskin purkulupien toteuttamiseen eli talojen purkamiseen. Tällaisia tapauksia on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi, ja kuitenkin tiedämme, että eri puolilla Suomea, etenkin Pohjois- ja Itä-Suomessa, tämän tyyppisiä tilanteita saattaa tulla useammin esiin. Siis sinänsä voisi sanoa, että tässä hallituksen esityksessä koko aravakantaa pyritään suojaamaan tulevaisuuden haasteita vastaan.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​