Täysistunnon pöytäkirja 117/2005 vp

PTK 117/2005 vp

117. TORSTAINA 10. MARRASKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

8) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

 

Virpa Puisto /sd:

Arvoisa puhemies! Toivon, että tämä ed. Olavi Ala-Nissilän lakialoite, jossa esitetään jatkettavaksi vaikeavammaisten yrittäjien arvonlisäveroa, saa myönteisen käsittelyn ja lisäksi, että samanaikaisesti keskustellaan myös laajemmin vammaisten työelämään osallistumismahdollisuuksien parantamisesta.

Kansaneläkkeen lepäämäänjättämismahdollisuus saatiin viime vaalikaudella toteutettua. Valmisteilla on työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättämismahdollisuus. Toivon, että saamme sen pikaisesti käsittelyyn, samoin kuin etenevien sairauksien osalta eläkkeelle jäämisen vastuun jakamisen useammalle taholle kuin työnantajalle. Tämä on esteenä, että nuoret, vaikeasti etenevää sairautta sairastavat henkilöt eivät pääse ammattitaitoisinakaan töihin.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Puiston puheenvuoro oli erittäin asiantunteva. Esimerkiksi lihasrappeumasairaudet ovat yksi tällainen tyypillinen tapaus. Hyvä tuki, tarkoitan esimerkiksi hengitystä tukevaa hengityslaitteistoa, pitkälle kehitetyt sähköistetyt pyörätuolit ja mikä tärkeätä, henkilökohtainen avustaja näille kaikkein vaikeimmin invalidisoituneille ihmisille, joiden tilanne myös vähä vähältä vaikeutuu, mahdollistaa työssä käynnin, se mahdollistaa monenlaisen aktiviteetin.

Tästä löytyy jälleen esimerkki Kotkasta, jossa nähtävästi niitä riittää: keski-ikäinen mies, joka on muun muassa ollut yhden kauden valtuutettuna, jo vetää tällaista Lihastautiliiton paikallista kymenlaaksolaista työryhmää ja tekee työtä. Hänellä on henkilökohtainen avustaja. Mutta nimenomaan tämän henkilökohtaisen avustajan saanti subjektiiviseksi oikeudeksi on yksi asia, joka oli kyllä monien eduskuntaehdokkaiden huulilla ennen vuoden 2003 vaaleja. Toivon mukaan tämä nyt toteutuisi vihdoinkin, jos ei nyt tänä vuonna eikä ensi vuonna, niin sitten niin, että se lopulta olisi siellä paljon puhutussa seuraavassa hallitusohjelmassa.

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Äsken kuultujen puheenvuorojen, ed. Puiston ja ed. Tiusasen puheenvuorojen, jälkeen eipä tähän paljon lisättävää ole olemassa. Mutta toteaisin vaan, että tämä asia on yksi niitä häpeäpilkkuja, mitä on näitä hoitamattomia asioita täällä. Ja kun aloitteen ensimmäinen varsinainen allekirjoittaja, ed. Ala-Nissilä, on suuri hallituksen puolustaja, niin ihmettelen sitä kylmäkiskoisuutta, mitä hallituksen sisällä on ollut olemassa, ettei tätä ole kuultu alun perin ja pantu järjestykseen.

Jos ajatellaan tämmöistä vaikeavammaista yrittäjää, joka ikään kuin mielenterveytensä, toimeentulonsa ja muutenkin yhteiskunnassa ja elämässä tärkeän tekemisen ja olemisen puitteissa tekee yritystoimintaa ja työtä, niin kyllä tämä nyt on ihan minimi, mitä tässä ollaan esittämässä ja tekemässä. Jollei tätä saada kuntoon, niin on maailman ihme, ettei mitään asiaa voi muuten järjestää. Joku saattaa sitten sanoa, että kilpailu vääristyy niin, kun joku voi toimittaa harjoja ilman arvonlisäveroa ja toisen pitää maksaa siitä tuotteen jalostusarvosta arvonlisävero. Kyllä minä ainakin, jos yrittäjänä olisin ja näin näkisin tämän asian, arvelisin, ettei synny kilpailun vääristämistä vaan tätä pitää erityisesti tukea ja suoda se, että joku näin voisi elämässään menestyä ja eteenpäin mennä.

Herra puhemies! Toivon, että tämä valiokuntakäsittelyssä ja sen jälkeen hallituksen riveissä ja muissa saa varauksettoman kannatuksen ja tämä asia etenee kertaheitolla pyhään loppuun saakka, mieluummin pidempänäkin kuin tilapäisenä määräaikaisena lakina esitetäänkään.

Keskustelu päättyy.

​​​​