Täysistunnon pöytäkirja 117/2005 vp

PTK 117/2005 vp

117. TORSTAINA 10. MARRASKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Te-keskusten puhelinpalvelumaksut

Nils-Anders Granvik /r:

Värderade herr talman! Te-centralerna inför under hösten nya samtalsavgifter för sin telefonservice på grund av att handels- och industriministeriet har konkurrensutsatt sin förvaltning och därmed te-centralernas datakommunikation. Te-centralerna är dock myndigheter med en klar servicefunktion som finns till för att betjäna med rådgivning för enskilda personer och företag i olika frågor.

Anser regeringen det vara rätt att medborgarna måste betala för samtal som gäller samhällsservice som te-centralerna finns till för att erbjuda?

Arvoisa puhemies! Te-keskukset ottavat syksyn aikana käyttöön uusia puhelinpalvelumaksuja, sillä kauppa- ja teollisuusministeriö on kilpailuttanut hallintoalansa ja myös te-keskusten tietoliikenteen. Te-keskukset ovat kuitenkin viranomaisia, joilla on selkeä palvelutehtävä ja joiden tarkoitus on palvella ja antaa neuvoja eri kysymyksissä niin yksityisille henkilöille kuin yrityksille.

Onko hallituksen mukaan oikein, että kansalaisten on maksettava puheluista, jotka koskevat yhteiskuntapalveluja, joita varten te-keskukset ovat olemassa?

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin voi sanoa, että te-keskusten oma puhelinpalvelutoiminta on alueellistettu mielestäni hyvin terveellisellä tavalla. Tässä ei sitä suoraan kysytty.

Mitä tulee näihin maksuihin, normaali informaatio, normaali yhteydenotto, ei ole palvelumaksujen piirissä ymmärtääkseni. Sikäli kuin on kysymys joistakin erillisistä sellaisista palveluista, joita te-keskuksen kautta annetaan, nämä voivat olla palvelumaksujen piirissä. Minun tiedossani ei ole mitään sellaista rajausta, jota valtioneuvoston piirissä, ei tämän eikä edellisenkään aikaan, olisi tehty, joka estäisi sellaisten selkeiden palveluiden saamista, joilla asianomainen saa jotain sellaista kaupallisesti selvästi arvostettavaa tai arvotettavaa asiaa, palvelua. Ei ole sellaisia esteitä. Nyt täytyy tunnustaa, että minä en edes tiedä niistä yksityiskohdista. Ehkä minä kuulen vähän tarkemmin, mikä on se palvelutyyppi, joka nyt on tässä esimerkissä pantu sitten palvelumaksun taakse. Joka tapauksessa normaalit palvelut eivät ole palvelumaksujen alaisia.

Nils-Anders Granvik /r:

Värderade herr talman! Det är på det sättet att ett telefonsamtal, framför allt från en gsm-telefon, kostar 29,80 cent per minut och då är det en ganska hög kostnad ifall det blir ett långt samtal.

Arvoisa puhemies! Oikeusasiamies on selvittänyt tapauksen verohallinnon maksullisesta puhelinneuvonnasta, josta asiakas maksaa puhelun operaattorille. Oikeusasiamies on kehottanut verohallintoa ryhtymään toimenpiteisiin ennen 31.12.2005. Oikeusasiamies viittaa eduskunnan hallintovaliokunnan mietintöön hallintolaista, missä valiokunta huomauttaa, että hyvään hallintoon kuuluu oikeus saada neuvontaa ilman erityisiä kustannuksia.

Oliko kauppa- ja teollisuusministeriö tietoinen oikeusasiamiehen oikaisuhuomautuksesta verohallinnolle vastaavassa asiassa, kun päätös te-keskusten puhelinpalvelumaksuista otettiin käyttöön?

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Nyt minun täytyy tunnustaa, että olen vähän heikoilla tiedoilla tässä asiassa liikkeellä. (Ed. Jaakonsaaren välihuuto) — Ed. Jaakonsaari, sallinette sen nyt kuitenkin sanoa.

Kannattaa muistaa kuitenkin, että tavanomaiset palvelut, mitä te-keskuksista saa, kun sinne soittaa, eivät ole maksullisia palveluja, ja minä en tiedä nyt sitten, mikä on se erityinen palvelutyyppi, joka tähän mennessä on keretty jo maksunalaistaa. Meillä ollaan kehittämässä nimenomaan tätä yrityspalvelujärjestelmää tällä hetkellä sillä tavalla, että entistä spesifimpiä palveluita voisi saada myös te-keskuksista myöskin puhelinjärjestelmien kautta, ja ilmeisesti tähän liittyy mahdollisuus sitten sen hinnoittelusta.

Tällaisesta verohallinnon ennakkopäätöksestä minä en todellakaan tiennyt yhtään mitään. Jos oikeusasiamies on tuominnut kaikki tällaiset teot, niin äkkiä kauppa- ja teollisuusministeriössäkin pannaan luukku tällaisten toimien ovelle. Haluan kuitenkin tutkia tämän verohallinnon ennakkopäätöksen vähän tarkemmin, ennen kuin menen tekemään tuota temppua.

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Arvoisa puhemies! On aivan oikein, että eduskunnan oikeusasiamies on puuttunut tähän verohallinnon käytäntöön, joka tarkoittaa sitä, että asiakas maksaa teleoperaattorille tällaisen näköjään ylikorkean maksun, elikkä ei verohallinnolle vaan teleoperaattorille. Verohallinto on nyt puuttunut tähän asiaan ja tulee toimimaan sillä tavalla kuin oikeusasiamies on vaatinut, eli ennen tämän vuoden loppua on tarkoitus löytää ratkaisu tähän ongelmaan.

Annika Lapintie /vas:

Herra puhemies! Voin valistaa ministeri Pekkarista siitä, että kyse ei ole vain te-keskuksen maksuista vaan niin Kela kuin verohallintokin on näitä samoja menetelmiä käyttänyt, ja kansalaiset ovat olleet aika tuohduksissaan, kun näihin valtion palveluelimiin soitetaan ja kännykästä soitettaessa, aivan oikein, puhelut maksavat 29 senttiä minuutti. Viime kesäkuussa apulaisoikeusasiamies puuttui nimenomaan juuri siihen, että maksuttomat palvelut määrittelee joku muu kuin valtio eli tässä tapauksessa tämä yksityinen teleyritys. Ihmettelen kovasti, koska viime joulukuussa jo tein tästä asiasta kirjallisen kysymyksen. Silloin vastauksen antoi ministeri Filatov, joka nyt ei ole paikalla. Mitään ei ole tapahtunut, ei ole tapahtunut te-keskusten osalta; ilmeisesti Kelan osalta jotakin on tapahtumassa.

Ihmettelen kovasti, miten kansalaisten huoli ja yhteydenotot kansanedustajiin voivat näin olla välittymättä mitenkään hallitukseen. Jos todellakin verohallinto tekisi niin kuin apulaisoikeusasiamies sanoi, niin silloinhan verohallinto olisi se, joka maksaa nämä maksut, ja kansalaiset soittavat ilmaiseksi. Samoin te-keskuksiin ihan joka ikinen puhelu oman asian hoitamiseksi maksaa eikä kysymys ole mistään erityispalveluista, eli toivottavasti ministeri nyt ottaa onkeensa.

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Minä kyllä yritän ottaa onkeeni myöskin muista kuin vain omaa hallinnonalaani koskevista päätöksistä, mutta tässähän nyt puhutaan myöskin verohallinnon esimerkistä, jos oikein ymmärrän. Minun tiedossani ei ainakaan ole, että kauppa- ja teollisuusministeriön alalta olisi minkään oikeusviranomaisen minkäänlaisia langettavia päätöksiä olemassa, mutta sekin, jos on verohallintoa koskeva päätös tehty, niin ilman muuta se pyritään ottamaan muuallakin valtionhallinnossa huomioon.

Vielä palaan siihen asian ytimeen, että jos valtionhallinnossa kehitetään sellaisia palveluita, joiden palveluiden anti asiakkaalle on selvästi rahassa mitattava, sillä tavalla rahassa mitattava, että jos asiakas hankkisi sen saman palvelun normaaleilta markkinoilta, hän maksaisi siitä selvää rahaa, minusta ei ole poissuljettu — nyt kerron omana henkilökohtaisena kantanani — etteikö valtiovaltakin voisi omaa palvelua sitten tämän tyyppisten palveluiden kyseessä ollen jollakin tavalla hinnoitella. Ihan sen kilpailun neutraliteetinkin kannalta suhteessa yksityisen palvelun tarjoajaan minusta periaatteessa näin voi kyllä ajatella.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Niin kuin ed. Lapintie on tehnyt kirjallisen kysymyksen näistä ministeriöitten palvelumaksuista nimenomaan teleoperaattoreille, itselläni on myös muutaman vuoden takaa eräs kysymys, ja olisin tiedustellut tästä ehkäpä pääministeriltä taikka liikenneministeriltä, koska erityisesti liikenneministeriön hallinnonalalla on näitä maksuja. Toivoisin, että liikenneministeri selvittäisi myöskin oman ministeriönsä osalta sen, ovatko nämä palvelumaksut esimerkiksi Aken kohdalla kohtuullisia vai onko teleoperaattori yksinkertaisesti saanut niin hyvän sopimuksen ministeriön kanssa, että pystyy tekemään hyvää tulosta sillä ja kansalaiset maksavat.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Arvoisa puhemies! Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla tähän asiaan on kiinnitetty huomiota nimenomaan Ajoneuvohallintokeskuksen puhelinnumeroiden osalta. Tämä asia on ihan vastaavalla tavalla kuin nyt verohallinnon ja kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan osalta myös meillä tarkassa pohdinnassa, koska sitä kantaa, joka nyt on oikeusasiamiehen tulkinnan mukaan tullut, mielestämme pitää soveltaa näissä muissakin maksuissa, eli tämä asia kyllä meidän ministeriössä selvitetään.

Johannes Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Apulaisoikeusasiamiehen tulkintahan koskee hallintolakia, joten silloin se koskee kaikkea valtionhallintoa ja viranomaiskoneistoa. Varmaan olisi hyvä kautta linjan — lähinnä kai se kuuluisi hallinnon kehittämiskoordinaatioon — että käytäisiin nämä maksuperiaatteet läpi. Voidaan erottaa se, mikä on selvää hallintotoimintaa, jossa kansalaisilla on oikeus maksutta saada kontaktia viranomaisiin, ja sitten tällainen ministeri Pekkarisen mainitsema neuvontapalvelu, jossa voidaan sitten käyttää jonkinlaisia minuutti- tai muita taksoituksia. Kysyisinkin:

Onko tällainen koordinoiva tarkastelu kautta valtionhallinnon käynnistetty?

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa pääministeri! Arvoisa puhemies! Varmaan hallinnosta vastaava ministeri voi vastata kautta hallinnon tästä, mutta yritin äsken sanoa, että minun ymmärtääkseni kauppa- ja teollisuusministerin hallinnonalalla on juuri tästä kysymys eli juuri tällaiset normaalit hallintoyhteydenotot eivät ole minkäänlaisen maksun alla. Jos jollakin on esimerkki siitä, niin minä toivon, että se tulisi tässä esille. Mutta eri asia ovat nämä selvästi arvotettavat, rahassa mitattavat palvelut ja niistä perittävät maksut. Niiden kohdalla ymmärtääkseni minkäänlaiseen oikeusasiamiehen tai kenenkään vastaavaankaan langettavia tai epäileviäkään julkipäätöksiä ei ole olemassa, ei ainakaan minun tiedossani.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​