Täysistunnon pöytäkirja 117/2005 vp

PTK 117/2005 vp

117. TORSTAINA 10. MARRASKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Alkoholin kulutuksen rajoittaminen

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa herra puhemies! Hallitus on käynyt iltakoulussaan alkoholipoliittista linjauskeskustelua, ja siellä on noussut myös uudelleen tämä viinavero esille. Kiitos, ministeri Hyssälä, että olette pitänyt sitä esillä ja tuonut esille oman kantanne, että veroa tulisi nostaa. Nyt kuitenkin olemme saaneet tietää ja kuulla, että on päädytty siihen, että odotellaan keväälle, perusteluna vielä, että kunnes kaikki tarvittava alkoholikulutukseen liittyvä tieto on tältä vuodelta käytettävissä. Kuitenkin sitten päätökseen on otettu, että rajoitetaan viinan myyntiä ravintoloissa aamuisin ja rajoitetaan mainontaa. Nyt minä haluaisin kyllä perusteluita:

Mitä perusteita on juuri näille kahdelle rajoitukselle, joista päätökset on tehty? Miksi ne ovat niin selkeästi nousseet esille? Ja tämä viinaveron nostaminen, jonka merkityksestä kyllä aivan varmasti oli tietoa jo päätöstä tehtäessä, miksi tämä jäi edelleenkin vain odottamaan aikaa huonompaa, kun se olisi pitänyt tehdä nyt jo? Mitkä ovat perustelut näille kahdelle rajoitukselle, koska myös tutkijat ovat sanoneet, että uusilla ikä- tai muilla rajoituksilla anniskelupaikoissa sun muissa (Puhemies: Aika!) on vain marginaalista merkitystä?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Hallitus on veropäätöksestä alkaen hyvin tarkkaan pyrkinyt seuraamaan näitä vaikutuksia, ja eiliseen iltakouluun oli myös pyydetty sosiaali- ja terveysministeriöltä tuoreet arviot nyt kokemuksista, jotka on saatu, ja samalla STM toi keskustelun pohjaksi esityksen kaikkiaan viidestä eri aihealueesta, joilla toimenpiteitä tarvittiin. Tarkoituskaan ei ollut eilen tehdä ratkaisuja. Eilen päätettiin siitä, että ministeri Hyssälän koordinointivastuulla ne ministeriöt, joiden toimivaltaan kyseiset toimenpiteet kuuluvat, valmistelevat päätöksiä ja asia tuodaan ensi talvikauden aikana hallituksen päätettäväksi.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa herra puhemies! Juuri nämä vastaukset, että se tuodaan jonkun kauden aikana. Miksi ei voi ajatella, että tämä olisi nyt niin sanottu kiireellinen asia, että sitä ei jätetä kuukausiksi odottamaan, ja varsinkin, koska kenttätyössä, kuntien päihdetyössä ollaan jo todella huolissaan. On jopa todettu, että hallituksen linjaus ehkä on tätä säästö- ja tehostamispolitiikkaa, jolla on jopa supistettu keskitettyä alkoholitutkimustakin. Kysytään, mikä on hallituksen linjaus koko tässä alkoholipolitiikassa ja -tutkimuksessa.

Miten hallitus näkee, että näitä haittoja nyt pystyttäisiin vähentämään kipakasti ja antamaan kunnille resurssit?

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Kyllä meillä nyt koko ajan mennään eteenpäin, ei tässä mitään odotella. Meillä on meneillään kansallinen alkoholiohjelma, iso kumppanuushanke, ja hyvin laajat toimenpiteet eri järjestöjen, urheiluseurojen, kuntien ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Sitten valmistelemme talvikauden aikana ... Olen itse tehnyt sabluunan tänään, että tämän ministeriryhmän toimenpide-ehdotuksen valmistelu olisi helmikuun loppuun mennessä valmis. Me olemme tehneet eilen iltakouluun keskustelun pohjaksi esitykset, jotka edustaja luetteli, niitä voi olla muitakin. Tarvitaan varmasti uusia toimenpiteitä, mutta ne vaativat tietenkin huolellisen valmistelun, jotta ne voidaan kunnissa jalkauttaa ja elinkeinoelämälle myöskin saattaa tiedoksi. Näin tämä valmistelu alkaa nyt, mutta ei sulje pois sitä, että kuntien sosiaali- ja terveystoimessa ja kaikkialla koko ajan tehdään työtä.

Katri Komi /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Olisin tässä vaiheessa kysynyt päihdeäiteihin ja syntymättömien lasten terveydentilaan liittyen, kummanko oikeudet menevät edelle, lapsen vai äidin oikeudet. Rakenteelliset epämuodostumathan syntyvät alkuraskauden aikana, mutta esimerkiksi aivot kehittyvät koko raskauden ajan.

Onko harkittu uudelleen päihdeäitien vastentahtoista hoitoa, kun raskaus on jo alkanut?

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Tätä aiemmin harkittaessa on tultu siihen tulokseen, että jos tällainen pakkohoito on olemassa, niin sitten nämä äidit niin sanotusti häviävät, eivätkä tule neuvolajärjestelmän tai terveydenhuollon piiriin, jolloin ne vahingot saattavat olla vielä suuremmat. Nyt, mitä harkitaan, monissa maissa, esimerkiksi Ranskassa ja USA:ssa, on varoitus pulloissa, että alkoholi voi olla haitallista, vaurioittaa sikiön terveyttä, ja sitten myöskin sitä, että päihdeäideille tarjotaan aktiivisesti päihdepalveluun oikeutta, oikeutta tulla päihdepalveluihin hoitoon, kun nyt saattaa olla, että joutuu jonottamaan tai ei pääse. Terveystoimikin voi myös aktiivisesti tarjota tätä mahdollisuutta. Mutta itse en usko pakkoon, koska silloin voidaan synnyttää missä vain.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa herra puhemies! Minulla oli aivan sama kysymys kuin edellisellä kysyjällä: missä viipyy ed. Anneli Kiljusen lakialoitteen käsittely? Nyt on vuosi siitä kulunut, kun se lähetettiin ministeriöön, ja mitään ei ole tapahtunut. Kyllä sinä aikana on jo kymmeniä, jopa satoja fas-lapsia syntynyt tähän maahan. Kyllä tämmöinen tahdonvastainen hoito on muissa maissa täysin mahdollista, ja sitä monet meidän obstetrikot esittävät.

Peruspalveluministeri   Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Lakialoite käsitellään luonnollisesti eduskunnassa. Mutta kyllä tässä on laaja asiantuntijajoukko ollut sitä mieltä, että meillä on hyvä neuvolajärjestelmä, jonka pitäisi tietysti näitä päihdeäitejä tukea, ja että jos tulee tällainen pakko, niin sitten hävitään järjestelmästä kokonaan, ja silloin haitat ovat suuret. Mutta tämä on tosi vakava kysymys, miten pystymme näitä äitejä auttamaan, tukemaan, palvelemaan. Minusta pitäisi aktiivisesti tarjota päihdehoitoa. Kaikille raskaana oleville päihteitä käyttäville tarjottaisiin aktiivisesti hoitoa, tukea. Siinä meillä on varmasti paljon vielä tehtävää. Mutta eihän tämäkään ketään vahingoita, että pulloihin tulee varoitusmerkintä. Vaikuttavuudesta ei ole tutkimusnäyttöä, mutta ei varmasti ole haitaksi.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​