Täysistunnon pöytäkirja 117/2006 vp

PTK 117/2006 vp

117. PERJANTAINA 17. MARRASKUUTA 2006 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi lapsipornografian levittämisen estotoimista

 

Markku Laukkanen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Varsinainen esittelypuheenvuorohan tehtiin jo ykköskäsittelyssä, ihan muutama sana vaan.

Haluan palauttaa vielä kollegojen mieliin, että kysehän on nyt laista lapsipornografian levittämisen estotoimista ja tässä mielessä tämä on ennen muuta tekninen laki ja halutaan varmistaa, että poliisi voi luovuttaa lapsipornografista aineistoa sisältävistä, ulkomailla ylläpidettävistä Internetin sivustoista laatimansa luettelon teleyrityksille. Tämä laki on sen takia nyt hyvin tarpeellinen, että on ollut epäselvyyttä siitä, saako poliisi luovuttaa laatimansa luettelon teleyrityksille nimenomaisten säädösten puuttuessa, ja nyt tämä laki tekee tuon säännöksen sellaiseksi, että tietojen luovuttaminen on mahdollista.

Asiantuntijakuulemisessa käsiteltiin nimenomaan nyt tätä teknistä estotointa eikä niinkään arvioitu nyt sitten lapsipornokysymyksen levinneisyyttä, laajuutta ja ongelmaa sinänsä, vaan todettiin vaan, että lakiehdotus on erittäin perusteltu, se on hyvin valmisteltu, ja tämän esityksen hyväksymisen myötä vastuuketju lapsipornografian levittämisen ja myös hallussapidon torjunnassa tulee tiivistymään olennaisella tavalla.

Vaikka kyse onkin siitä, että nyt säädettävä laki pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja estotoimien tekninen toteutus jää teleyritysten harkittavaksi, on hyvin tärkeätä, että nyt arvioidaan, millä tavalla tämä vapaaehtoisuus lähtee käytännössä toimimaan, ja velvoitetaan, että hallitus ryhtyy sitten tarpeen mukaan valmistelemaan velvoittavia lainsäädäntötoimia, mikäli vapaaehtoiset toimet eivät johda toivottaviin tuloksiin.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa rouva puhemies! Niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi, tämä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsipornografian levittämisen estotoimista on saanut erittäin myönteisen vastaanoton valiokuntakäsittelyssä asiantuntijakuulemisen yhteydessä.

Meillä on vuosikausia puhuttu tästä ongelmasta, ja poliisi on aina ilmoittanut, että ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä, millä tavoin se voisi tähän puuttua. Nyt on yhteistyössä teleoperaattoreiden kanssa päästy sellaiseen tilanteeseen, että tällainen hallituksen esitys on voitu antaa, ja tämä on ihan kokonaan uusi menettely verrattuna siihen, mitä tällä hetkellä on ollut. Ja tosiaan, niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi, poliisi voi nyt kerätä näitä lapsipornografiaa sisältäviä tietoja myöskin ulkomaisilta palvelimilta ja toimittaa ne poliisille, ja myöskin sitten poliisi voi päivittää näitä luetteloita.

Kun tämän lain mukaan tämä toiminta on teleoperaattoreille vapaaehtoista, toivon, että teleoperaattorit nyt lähtisivät mukaan tähän, koska seuraava vaihe sen jälkeen varmasti on, että tulee sellainen lainsäädäntö, joka velvoittaa teleoperaattorit. Tietysti olisi parempi ja mukavampi, että vapaaehtoisesti myös huomioitaisiin tämä.

Täällä on käsitelty myös vahingonkorvauskysymyksiä, ja siltä osin voi todeta sen, että yleiset ja sopimusoikeudelliset vahingonkorvaussäännökset pätevät myös tämän lainsäädännön yhteydessä.

Keskustelu päättyy.