Täysistunnon pöytäkirja 117/2008 vp

PTK 117/2008 vp

117. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2008 kello 15.01

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

 

Tuulikki Ukkola /kok:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti. Tässä lakiesityksessä on kysymys vain siitä, että tällä siirretään pankkivaltuusmiehille Suomen Pankin johtokunnan jäsenten nimittäminen lukuun ottamatta pääjohtajaa. Perustuslakivaliokunta on tätä Suomen Pankin johtajien asiaa käsitellyt useaan kertaan ja huomauttaa tässä lausunnossaan, että myös johtokunnan puheenjohtajan nimittäminen voisi kuulua pankkivaltuustolle ihan hyvin perustuslain 91 §:n 1 momentin mukaan. Siinähän määritellään, että Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa sen mukaan kuin lailla säädetään.

Tämä on sinänsä pieni asia mutta periaatteellisesti hyvin mielenkiintoinen sen takia, että eduskuntaan on tulossa toinenkin lakiesitys, jolla mahdollisesti puututaan presidentin valtaoikeuksiin ennen kuin varsinainen perustuslakikomitea on edes kunnolla aloittanut työnsä. Kysymys on siitä, että myös valtuuslaissa on tarkoitus hallituksen esityksen mukaan muuttaa presidentin valtaoikeuksia.

Suomen Pankin johtajien nimityksessä tämä on enemmänkin kuin perusteltua sen takia, että kaksi kertaa tasavallan presidentti on omissa nimityksissään poikennut valtioneuvoston esityksistä elikkä pankkivaltuuston esityksistä. Nimityksissä on muutenkin ollut hieman horjuvuutta. Viimeksi sisäministeriön kansliapäällikön nimityksessä presidentti käveli valtioneuvoston kannan yli.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tuossa ed. Ukkola pohdiskeli tätä presidentin nimitysoikeutta. Mielestäni hänen nimitysoikeuttaan ei ole sillä tavalla syytä kritisoida, että siinä olisi joku horjunta ollut havaittavissa. Presidentti on tehnyt työnsä hyvin määrätietoisesti ja johdonmukaisesti nimityksissä.

Noin ylimalkaan, mikä liittyy presidentin oikeuksiin: Niin kauan kuin meillä presidentinvaalit, joissa koko kansa on ollut mukana valitsemassa tasavallan presidenttiä ja osallistumisprosentti on ollut selkeästi suurempi kuin valtiollisten vaalien, niin tätä tilannetta sopii kunnioittaa. Me tarvitsemme presidentin, jolla on myös valtaoikeuksia, ja niiden poistaminen ei ole, näin tulkitsen, kansan tahdon mukaista.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​