Täysistunnon pöytäkirja 117/2008 vp

PTK 117/2008 vp

117. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2008 kello 15.01

Tarkistettu versio 2.0

20) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Varsin nopeasti: Hallituksen esitys 173 eduskunnalle on laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta. Tässä kohdin haluan viitata keskusteluun, mitä kävimme myös ympäristövaliokunnassa, ja laajemminkin on tästä keskustelua käyty. Keskustelun sisältö on sitä, että me tarvitsemme nyt kaikkia tehokkaita, vaikuttavia keinoja sen suuntaan, että asuntojen rakentaminen, erityisesti vuokra-asuntorakentaminen, käynnistyisi. Se on nyt pahasti seis ja lainahanat ovat kiinni. Hallituksen esitykset, joita on lukuisia, on osittain tehty asuntopoliittisen ohjelman pohjalta, mutta ne eivät ole vaikuttavia. Tämän on muun muassa ympäristövaliokunta omissa mietinnöissään useamman kerran todennut. Myöskin hallitus itse tietää, että asuntopoliittinen ohjelma tehtiin tilanteessa, jolloinka ei edes valtiovarainministeriön kuuluisassa kristallipallossa näkynyt nykyistä taloudellista tilannetta.

Näin ollen tämä keskustelu on kiinnittynyt siihen, että uusia toimenpiteitä pitäisi tehdä ja myös katsoa vanhoja keinoja uudelleen, onko niistä tähän tilanteeseen apua. Yksi niistä on aravakäytäntö ja sen uuden käyttöönoton tutkiminen; onko siitä nyt tällä hetkellä apua, se pitäisi selvittää.

Arvoisa puhemies! Teen lausumaehdotuksen koskien hallituksen esitystä 173/2008 vp, ja se kuuluu: "Eduskunta edellyttää, että hallitus rakennusalaa uhkaavan laman torjumiseksi ja siitä aiheutuvien vakavien yhteiskunnallisten seurausten välttämiseksi ottaa uudelleen tarkasteltavakseen koko asuntotuotannon ja asumisen julkisen tukijärjestelmän. Keskeisimpiä ja kiireellisimpiä tehtäviä ovat tällöin aravajärjestelmän uudelleen käyttöönotto ja korkotukilainoituksen ehtojen parantaminen."

Arvoisa puhemies! Tällä hetkellä eivät edes korkotukilainat käy kaupaksi. Näin ollen pidän tätä lausumaehdotusta erittäin tärkeänä.

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Laman torjuntaan pitää kaikin keinoin nyt ryhtyä. Rakennusalaa uhkaa nyt todella vakava kriisi. Rakentaminen on pysähtynyt, hiipunut, ja jos jotain ei tehdä, on selvää, että se tietää suurta työttömyyttä, joka jo tällä hetkellä on rakennusalalla. Rahoituslaitokset ovat myös tiukentaneet lainanantoaan, ja on selvää, että tämä kiristää niitä markkinoita, joilta asuntotuotantoon sitten rahaa etsitään. Siinä mielessä ed. Tiusasen esitys aravajärjestelmän uudelleen käyttöönotosta ja korkotukilainoituksen ehtojen parantamisesta on ihan paikallaan. Kannatankin ed. Tiusasen lausumaehdotusta.

Keskustelu päättyi.

​​​​