Täysistunnon pöytäkirja 118/2005 vp

PTK 118/2005 vp

118. PERJANTAINA 11. MARRASKUUTA 2005 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi kotikuntalain ja väestötietolain muuttamisesta

 

Outi Ojala /vas:

Arvoisa puhemies! Minun koneeni ei toiminut, ei ottanut puheenvuoropyyntöä, mutta kiitoksia puheenvuorosta.

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys ei herätä mitään suuria intohimoja täällä eduskunnassa, mutta kyseessä on kyllä erittäin merkittävä parannus, mitä tulee Pohjoismaiden kansalaisten mahdollisuuksiin opiskella ja tehdä työtä muissa Pohjoismaissa, koska tämän sopimuksen jälkeen ja näiden lakimuutosten jälkeen väestörekisteritietojen siirtäminen maasta toiseen helpottuu, henkilö saa nopeammin kuin tätä nykyä henkilötunnuksen ja tämä auttaa muun muassa sosiaaliturvaetuuksien hakemisessa, pankkitilin avaamisessa jne., jos menee esimerkiksi opiskelemaan tai työskentelemään Tanskaan tai Norjaan tai Ruotsiin.

Tämähän on osa aikoinaan ministeri, myöhemmin suurlähettiläs Norrbackin aloittamaa prosessia rajaesteiden poistamiseksi. Sitä on jatkanut sitten myöhemmin Tanskan edustaja Schlüter, ja tämä on nyt melkein ensimmäinen konkreettinen esimerkki siitä, miten hallitusten välillä voidaan edetä ja poistaa sellaisia rajaesteitä, jotka vaikeuttavat kansalaisten arkipäivää. Tähän muutokseen voimme olla kaikki tyytyväisiä.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​