Täysistunnon pöytäkirja 118/2008 vp

PTK 118/2008 vp

118. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2008 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

Laittoman aktivismin torjunnan turvaaminen

Timo Kaunisto /kesk:

Arvoisa puhemies! Viime perjantaiaamu eräällä närpiöläisellä tilalla oli varsin murheellinen. Tilan kanalan kaikki ilmastointilaitteet ja ruokintalaitteet oli tuhottu sillä tavalla, että yli 6 000 kanaa kuoli. Tästä aiheutui yli 100 000 euron vahingot. Kysehän oli eläinterroristien hyökkäyksestä, ja käytän aivan tarkoituksella sanaa eläinterroristi, koska mielestäni tässä eläinaktivismissa on siirrytty aivan uuteen vaiheeseen, jonka tavoitteena on tuhota lihan, kananmunien ja maidon tuotanto Suomesta. Tämä on ilmoitettu muun muassa monessa haastattelussa. Poliisilla on ollut tällainen erikoisyksikkö, joka on tutkinut muun muassa näitä turkistarhaiskuja ja aikaisempia iskuja. Nyt tuottavuusohjelman nimissä tätä poliisin erikoisyksikköä ollaan ilmeisesti lopettamassa. Haluan kysyä ministeri Holmlundilta:

Poliisikentällä arvioidaan, että nämä iskut tulevat edelleen kiihtymään. Voidaanko maatiloilla nukkua öitä rauhassa, tai voidaanko siellä ylipäänsä nukkua, jos poliisin erikoisyksikkö lakkautetaan?

Sisäasiainministeri  Anne  Holmlund

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin on syytä todeta, että tuottavuusohjelmasta tämä asia ei ole kiinni. Tämä aktivismiryhmä on ollut hyvin pieni, kahden hengen ryhmä, ja perustettu alun perinkin hankepohjalta. Nyt on tarkoituksena siirtää tämä hankkeena saatu asiantuntemus poliisilaitosten käyttöön, eli tästä eteenpäin tarkoitus on järjestää aktivismin torjunta siten, että paikalliset poliisilaitokset hoitavat perustyön tältä osin, krp koordinoi koko Suomen tilannetta ja Suojelupoliisi toimii tässä apuna. Uskon, että tältä pohjalta varmasti pystymme hyvin näihin kysymyksiin vastaamaan.

Timo Kaunisto /kesk:

Arvoisa puhemies! Suojelupoliisi on aikaisemmin arvioinut, että tässä eläinterrorismissa on kysymys hyvin organisoidusta, hyvin suunnitellusta ja myöskin hyvin rahoitetusta toiminnasta ja tällä on myöskin ulkomaisia yhteyksiä. Oikeusministeri Brax, kysyin teiltä vuosi sitten näiden eläinsuojakuvausten yhteydessä kantaa eläinsuojakuvauksiin, ja totesitte, että sananvapaus ja muut oikeudet pystytään kyllä yhteensovittamaan. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että tästä eläinaktivismista on hyvin lyhyt matka eläinterrorismiin. Kysyisinkin teiltä:

Onko teillä ministeriössä joitakin lainsäädäntösuunnitelmia olemassa tämän tilanteen uudelleen tarkastelemiseksi?

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Sikäli kun olen oikein ymmärtänyt, minkä kaltaisesta vakavasta rikollisuudesta tällä hetkellä on kyse, niin kysymys on rangaistusasteikoltaan niin kovasta rikollisuudesta, että sen tutkimiseen voidaan käyttää kaikkia mahdollisia tutkintakeinoja, ja esimerkiksi tämän kaltaista lainsäädäntömuutostarvetta ei ole, että rikoslain kohtia täytyisi muuttaa muun muassa sen takia, etteivät tutkintakeinot niin sanotusti riitä. Oi-keusministeriössä parhaillaan selvitetään eläinsuojelupuolella lainsäädännön tiukennuksia, muun muassa eläintenpitokieltorekisterin synnyttämistä, jotta niitä, jotka rikkovat eläinsuojelulainsäädäntöä vastaan, voidaan paremmin valvoa. Mutta sitten, jos oikein ymmärsin teidän kysymyksenne, että jotenkin voitaisiin ajatella, että jonkin kaltainen puhe voitaisiin kieltää, niin jos ei ole kysymys kehottamisesta rikollisuuteen ... Oikeastaan olisi helpompi vastata, jos tämä ajatus olisi pikkuisen paremmin muotoiltu. Meillä ei ole mitään suunnitelmia sananvapauden kaventamiseksi tällä hetkellä Suomessa.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​