Täysistunnon pöytäkirja 118/2014 vp

PTK 118/2014 vp

118. TIISTAINA 25. MARRASKUUTA 2014 kello 14.07

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 37 §:n muuttamisesta

 

Suna Kymäläinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Mielestäni hallituksen esitys on perusteltu ja tarpeen. Eri yritysten keskinäistä tasapuolista asemaakin arvioiden tämä esitys on kannatettava. Kilpailu- ja kuluttajavirastollahan on oikeus tarkastuksiin koskien kaikkia yrityksen tietoja. Tällä hetkellä on epäselvyyttä liittyen siihen, että teknologiaratkaisut ovat kehittyneet ja monet palvelut ovat siirtyneet pilviin ja monet yritykset ovatkin ulkoistaneet muun muassa tietojärjestelmiään ja muita ulkopuolelle, jolloin Kilpailu- ja kuluttajavirastolla ei ole mahdollisuutta saada näitä heille kuuluvia tietoja.

Tämän epäselvyyden poistamiseksi on hyvä, että tässä hallituksen esityksessä esitetään teknillistä täsmennystä, jotta kilpailulain tarkastusmenettelyä koskevaa 37 §:ää saadaan siltä osin tarkennettua, että Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on oikeus myös noihin ulkopuolisiin tietoihin. Tämä ehdotettu täydentäminenhän ei lisää Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia nykyisestään. Onkin tarpeen, että valiokunta kiinnittää huomiota tässä yritysten tasapuoliseen kohteluun.

Keskustelu päättyi.

​​​​