Täysistunnon pöytäkirja 119/2010 vp

PTK 119/2010 vp

119. KESKIVIIKKONA 24. MARRASKUUTA 2010 kello 14.08

Tarkistettu versio 2.0

9) Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:n muuttamisesta

 

Bjarne Kallis /kd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Tämä lakialoite koskee 65 vuotta vanhaa asiaa. Eli marraskuussa 65 vuotta sitten langetettiin sotasyyllisyystuomiot. Siitä lähtien kun rupesin ymmärtämään, niin muistan, miten 1950-luvulla puhuttiin sotasyyllisyystuomioista. Muistan, miten oppikoulussa historianopettaja totesi, että se on häpeäpilkku sen takia, että se on kaikkien oikeusperiaatteiden vastainen tuomio. Poliitikot ovat samaa mieltä, ainakin ne poliitikot, jotka ovat asiasta jotain lausuneet, kansa näyttää olevan samaa mieltä, ja myöskin ministeri Brax on hiljattain todennut, että oikeudenkäynti oli oikeusvaltion periaatteiden vastainen. Se on kaikkia oikeusperiaatteita vastaan, kun säädetään takautuva laki tai laki, jolla on takautuva vaikutus.

Tähän on kyllä joitakin kertoja yritetty puuttua, ja kun yleisesti katsotaan, että sotasyyllisyystuomiot olivat oikeusperiaatteiden vastaisia, niin tasavallan presidentti on muun muassa todennut, että jossakin juhlatilaisuudessa voitaisiin tämä todeta ja että sillä lailla sitten kuitattaisiin tämä epäkohta.

Tämän lakialoitteen kärki on kohdistettu nimenomaan tähän oikeusvastaisuuteen, ja purkaminen on tärkeää itse oikeuden vuoksi ja osoitukseksi siitä, että Suomi pyrkii kaikin tavoin kehittymään laadukkaaksi oikeusvaltioksi. Silloin ei ole merkitystä sillä, että nämä tuomitut ovat jo rangaistuksen kärsineet. Sillä ei ole merkitystä, että he ovat kuolleet. Sillä ei ole merkitystä, että omaiset katsovat, että tähän ei tarvitsisi puuttua. Näillä ei ole merkitystä, vaan merkitystä on ainoastaan sillä, haluammeko me, että Suomi kehittyisi laadukkaaksi oikeusvaltioksi.

Kyllä täytyy myöskin todeta, että varsin monessa maassa on pyydetty anteeksi tai annettu jonkinlaisia julistuksia niistä virheistä, mitä kansakunnan historiassa on tehty. Niin kuin sanoin, tämä, että purettaisiin nämä tuomiot, olisi mahdollista vain muuttamalla oikeudenkäymiskaaren 31 luku ja 8 §. Oikeustieteilijät ovat todenneet, että ilman tällaista lainmuutosta tuomiota ei voida purkaa. Nyt se tulisi mahdolliseksi, jos tämä lakialoite hyväksyttäisiin niin, että tämän mainitun oikeudenkäymiskaaren 31 lukuun tulisi muutos, joka kuuluisi: "Lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa voidaan syytetyn eduksi purkaa - - jos poikkeuslain perusteella on rikosasiassa annettu ilmeisesti väärä tuomio."

Totean nyt vielä kerran, että ei taida olla yhtäkään poliitikkoa, ei taida olla yhtäkään oikeustieteilijää, joka ei olisi todennut, että sotasyyllisyystuomio oli väärä tuomio.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Kalliksen puheenvuorossa olikin jo paljon samoja asioita kuin omassanikin, joten tyydyn toteamaan, että kannatan ed. Kalliksen aloitetta.

Itse lisäisin vielä tähän, että sotasyyllisyysoikeudenkäynti loukkasi kuitenkin suomalaisen kansan oikeudentuntoa. Vaikka tuomiot eivät olleetkaan pitkiä, tuomittiin poliittisluonteisesti henkilöitä, jotka eivät olleet syyllisiä sotaan.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Se havainto, jonka ed. Kallis on tehnyt siitä, millä tavalla kansa tämän asian kokee, on tietysti vastaansanomaton. Asiathan ovat juuri näin.

Toteaisin vaan, että olisi ihan kansallisen puhdistautumisen kannalta hyvä, että tästä joka tapauksessa mietintö tulisi ja sitä mietintöä arvioitaisiin täällä isossa salissa.

Keskustelu päättyi.

​​​​