Täysistunnon pöytäkirja 119/2012 vp

PTK 119/2012 vp

119. TORSTAINA 29. MARRASKUUTA 2012 kello 16.00

tarkastettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

 

Jari Leppä /kesk(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Tässä siis esitetään kiinteistötietojärjestelmästä ja sen tuottamista tietopalveluista annetun lain muuttamista niin, että julkishallinnon vakiomuotoiset tietojen luovutukset kiinteistötietojärjestelmästä viranomaistoimintaa varten olisivat maksuttomia sisältäen myöskin sen, että ne ulottuisivat muihinkin viranomaisiin kuin pelkästään niihin, joiden tehtävänä on ylläpitää kiinteistötietojärjestelmää.

Tämä on hyvä esitys, erinomainen esitys, siinäkin mielessä, että tällä vähennetään tarpeetonta hallinnointia, tarpeetonta byrokratiaa ja eri hallinnonalojen välistä lippujen, lappujen vaihtoa ja raportointia ja kuititusta. Juuri tämäntyyppistä toimintaa meidän pitäisi tehdä monessa muussakin kohdin kuin tässä. Siksi halusin, että tässäkin yksimielisessä asiassa tämän verran sanon. Tästä pitää ottaa mallia.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​