Täysistunnon pöytäkirja 119/2012 vp

PTK 119/2012 vp

119. TORSTAINA 29. MARRASKUUTA 2012 kello 16.00

tarkastettu versio 2.0

10) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

 

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kun jaoston puheenjohtaja Kataja ei ole saapuvilla, voisin tässä todeta, että tässä on tämmöinen perinteinen lakialoite. Tämä asia on tosi kauan ollut siinä tilassa, että lakia, joka tuli voimaan 1995 alusta, on jatkettu valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsenten yhteisellä lakialoitteella. Tämä on nyt taas edessä. Tässä esitetään 2 vuoden jatkoa, vuoden 2014 loppuun.

Tässähän on kysymys siitä, että arvonlisäverolain säännöksistä poiketen henkilö, jonka työ- ja toimintakyky on alentunut vähintään 70 prosenttia, ei ole arvonlisäverovelvollinen toiminnassa, joka käsittää yksinomaan hänen valmistamiensa tavaroiden tai hänen suorittamiensa tavaraan kohdistuvien työsuoritusten myyntiä, jos hän ei käytä toiminnassaan apulaisena muita kuin aviopuolisoa tai 18 vuotta nuorempia jälkeläisiä ja enintään yhtä muuta henkilöä.

Tämä asia on aina tullut esille verojaostossa asianomaisen järjestön aloitteesta, ja näin on nytkin käynyt. On oletettavaa, että eduskunta tämän lakialoitteen pohjalta säätää lain.

Keskustelu päättyi.

​​​​