Täysistunnon pöytäkirja 119/2012 vp

PTK 119/2012 vp

119. TORSTAINA 29. MARRASKUUTA 2012 kello 16.00

tarkastettu versio 2.0

Oikeusasiamiehen selvitys CIA:n vankikuljetuksista

Astrid Thors /r:

Värderade talman! I dag har riksdagens justitieombudsman kommit med ett viktigt avgörande. Han ber om utredningar av sammanlagt 15 olika instanser, när det gäller de så kallade CIA-flygningarna, där man misstänker att europeiska länder har bidragit till att människor från Kaukasien och från Centralasien har misshandlats. Jag vill fråga utrikesminister Tuomioja: man ber nu bland annat i det offentliga yttrandet att UM ska be om mera uppgifter från Eurocontrol, man ber uppgifter om vad man eventuellt har kommit överens om i så kallade PFP-sammanhang och också att utrikesministeriet ska be om mera uppgifter från bland annat Litauen och Förenta staterna. Frågan är: kommer utrikesministeriet att kunna förse justitieombudsmannen med de här ytterligare uppgifterna?

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Herr talman! Det var utrikesministern som skickade det material vi hade fått av våra egna utredningar till justitieombudsmannen, precis därför att vi hade uttömt alla de möjligheter vi hade att utreda frågan vidare. Vi är mycket nöjda över det att ombudsmannen nu har återkommit till frågan och ställt en rad utfrågningar åt många håll, och vi kommer naturligtvis att göra allt vi kan som utrikesministeriet för att få fram de svar som kan bidra till att få bättre kännedom om vad som egentligen har hänt. Man måste säga att hittills har vi inte kunnat få några bevis om att det finländska luftrummet eller våra flygfält skulle ha använts för illegala ändamål, men vi kan inte heller utesluta det med all den information vi hittills har fått.

Astrid Thors /r:

Ärade talman, arvoisa puhemies! I den här långa utredningen nämns det ju en hel del ganska specificerade flyguppgifter, det till exempel hävdas att Finland har fått flygavgifter och att man inte kan utesluta att de har kommit här, såsom utrikesministern sade. Samtidigt hävdas det också att till exempel Europaparlamentet inte har fått de uppgifter som man bad om av utrikesministeriet 2006. Det känns lite som en cirkelgång, ni har bett av justitieombudsmannen att man ska utreda och justitieombudsmannen återkommer till er. Det är klart att det är viktigt att också alla andra instanser, till exempel tullen, ber om saker och ting. Men frågan är: kommer vi genom det här att få ytterligare uppgifter av våra samarbetspartners, som kanske har de här viktiga uppgifterna?

Elikkä, arvoisa puhemies, tässähän on toisaalta niin, että te pyytäisitte meidän yhteistyökumppaneiltamme, muun muassa nimenomaan ulkovalloilta, Liettualta ja Yhdysvalloilta, enemmän tietoa tästä asiasta. Tuntuu jotenkin kuitenkin, että semmoinen kehä pyörii. Te olette pyytänyt oikeusasiamieheltä ja oikeusasiamies pyytää nyt tietoja teiltä.

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Arvoisa puhemies! Totesimme silloin, kun toimitimme materiaalin oikeusasiamiehelle, että meidän mahdollisuutemme meidän toimivaltamme puitteissa saada tästä asiasta enempää tietoa olivat loppuun käytetyt, ja sen vuoksi oikeusasiamies, jolle toimitimme aineiston, on harkinnut, että on mahdollista myöskin muiden viranomaisten — hyvin suuri joukko, siinä oli parikymmentäkin tahoa, joille kysymyksiä on osoitettu — kautta, toivottavasti, saada enemmän selvyyttä. Me tulemme tekemään tietysti omalta osaltamme kaikkemme, että vastauksia saataisiin, myöskin niiltä ulkomaisilta tahoilta, jotka siinä on mainittu. Näinhän olemme aikaisemminkin tehneet, kääntyneet Yhdysvaltain puoleen, mutta meillä ei ole ollut mitään keinoja päästä sitten eteenpäin niistä vastauksista, jotka eivät ole kuitenkaan mitään todellisuudessa kertoneet.

Tahtoisin kuitenkin sanoa, että me olemme ehkä tehneet asiassa vähintäänkin saman kuin kaikki muutkin maat ja ehkä enemmänkin, koska me pidämme tätä periaatteessa erittäin tärkeänä kysymyksenä. Emme voi hyväksyä missään olosuhteissa sitä, että Suomen ilmatilaa tai lentokenttiä käytettäisiin laittomaan toimintaan. Mutta korostan myöskin sitä, että paitsi että meillä ei ole näyttöä tällaisesta, (Puhemies koputtaa) niin meillä ei ole myöskään pienintäkään epäilyä siitä, että mikään suomalaistaho olisi ollut tästä tietoinen tai tällaiseen osallinen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​