Täysistunnon pöytäkirja 119/2012 vp

PTK 119/2012 vp

119. TORSTAINA 29. MARRASKUUTA 2012 kello 16.00

tarkastettu versio 2.0

Parisuhdeväkivallan vähentäminen

Kristiina Salonen /sd:

Arvoisa puhemies! Viime sunnuntaina vietettiin kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Itse asia vaatii kuitenkin huomiota vuoden jokaisena päivänä, sillä parisuhdeväkivalta on edelleen hyvinvointi-Suomen häpeätahra.

Suomessa joka viides nainen on kokenut parisuhteensa aikana henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa. Parisuhteisiin liittyviä henkirikoksia edeltää hyvin usein perheen sisäinen väkivalta. Vuosina 2002—2009 yhteensä 184 naista ja 38 miestä kuoli nykyisen tai entisen puolisonsa surmaamina.

Kysynkin hallitukselta: mitä toimia se aikoo tehdä parisuhdeväkivallan ja surmien vähentämiseksi?

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson

Arvoisa puhemies! Jyrki Kataisen hallitukselle tämä ei ole yhden päivän tai yhden viikonkaan teema, vaan tämä on meillä hallitusohjelmaan kirjattu ja läpi tämän koko hallituskauden eteenpäinvietävä asia.

Väkivallan uhan alla tai kohteena eläminen ei tee perhe-elämästä vain tuskaista, vaan se hukuttaa perhe-elämän ja vie hapen niin väkivallan kohteena olevilta kuin sitä todistavilta lapsiltakin.

Hallituksella on hyvin vahva toimenpideohjelma, jolla me pyrimme puuttumaan niin väkivallan ehkäisyyn, perheväkivallan ehkäisyyn, kuin sitten tässä toimenpideohjelmassa on myöskin niitä tukitoimia, joilla me pyrimme auttamaan perheväkivallan uhreiksi joutuneita. Tämä on hyvin laaja poikkihallinnollinen ohjelma, joka ei ole ainoastaan sosiaali- ja terveysministeriössä, vaan laajasti sitten myöskin muiden ministeriöiden hallinnonalalle menevä. Muutamia näistä toimenpide-ehdotuksista jos mainitsen, niin...

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt ikävä kyllä minuutti on täynnä. Tästä tulee vielä jatkokysymys. Säästellään siihen.

Silvia Modig /vas:

Arvoisa puhemies! Yhtenä olennaisena keinona auttaa näitä väkivallan uhreja akuutissa hädässä, ja toivon mukaan pääsemään pois siitä väkivaltaisesta suhteesta, ovat turvakodit. Valitettavasti meillä ei ole riittävästi turvakotipaikkoja. Jotta Suomi noudattaisi allekirjoittamaansa Euroopan neuvoston sopimusta, meillä tulisi olla 540 paikkaa, kun meillä nyt on 123.

Nyt me olemme kuulleet uutisia ympäri Suomen: Espoossa on lakkautettu turvakoti, Porin seudun turvakodin rahoitus loppuu. Kysynkin ministeriltä: miten hallitus aikoo turvata näitten tärkeiden turvakotipaikkojen riittävän määrän ja alueellisen saatavuuden, ja näkeekö ministeri, että sosiaalihuoltolain uudistuksessa olisi mahdollisuus tälle?

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson

Arvoisa puhemies! Pidän itse hyvin huolestuttavana sitä kehitystä, joka on nyt näkyvillä turvakotipaikkojen vähentymisessä, kun Suomen päinvastoin pitäisi pystyä nimenomaan lisäämään niitä turvakotipaikkoja, jos katsotaan esimerkiksi Euroopan mittakaavaa ja niitä suosituksia, joita tänne Suomeen on annettu. Sosiaalihuoltolain uudistuksessa nimenomaan tullaan puuttumaan tähän ja tekemään turvakotitoiminta lakisääteiseksi Suomen kunnille niin, että tasa-arvoisesti tämä palvelu pystyttäisiin sitten kaikille sitä tarvitseville turvaamaan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Kyselytunti on näin ollen päättynyt.

​​​​