Täysistunnon pöytäkirja 12/2006 vp

PTK 12/2006 vp

12. KESKIVIIKKONA 22. HELMIKUUTA 2006 kello 15 (15.06)

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Pentti  Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tästä asiasta keskusteltiin varsin laajasti ensimmäisen käsittelyn yhteydessä, ja siinä tuli esille aivan tärkeä asia, se että myöskin Kiinan kansantasavallan ihmisoikeuskysymysten pitää olla mukana eduskunnan harkinnassa, ja niin ne näkyvätkin ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä. Myöskin ympäristöä hyvin, tosin kevyesti, kosketeltiin. Tiedämme Kiinassa olevan sosiaalista ja nimenomaan myös ympäristödumppausta erittäin paljon, ja se on ympäristöongelma toki Kiinassa tämä dumppaus.

Mutta, puhemies, haluaisin katsoa tätä ikään kuin toisesta näkökulmasta viitaten erääseen asiaan, nimittäin suuren valiokunnan delegaation käyntiin Kiinan kansantasavallassa tammikuussa 2006. Sen käynnin yhteydessä valiokunnan huomiota kiinnitettiin siihen, että myös toisaalta tapahtuu Helsinki-Vantaan lentokentällä ihmisoikeusnäkökulmasta ongelmallista käsittelyä, joka kohdistuu kiinalaisiin matkailijoihin, joilla on kiinalaisten näkökulmasta ja myös Suomen konsulaatin näkökulmasta virallisesti matkustusasiakirjat kunnossa, mutta heidän näkökulmastaan — samoin Suomen konsulaatti on sitä mieltä esimerkiksi Kantonissa — on ylireagoitu täällä kiinalaisiin ja näin ollen tämä ylireagointi on johtanut taas näiden kiinalaisten henkilöiden kohdalla kohtuuttomiin tilanteisiin. Hyvää varmasti Suomen Rajavartiosto ja poliisi ovat ajatelleet asiassa siinä mielessä, että on ehkä epäilty ihmiskauppaan liittyviä, ihmissalakuljetukseen liittyviä, kysymyksiä, mutta ainakin Suomen viranomaiset siellä päässä vakuuttavat, ettei tästä suinkaan ole ollut kysymys. Näin ollen halusin tämän asian vain tässä kohden tuoda pöytäkirjoihin.

Keskustelu päättyy.