Täysistunnon pöytäkirja 12/2010 vp

PTK 12/2010 vp

12. TIISTAINA 23. HELMIKUUTA 2010 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

 

Raimo Piirainen /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Lakiesitykseni liittyy työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamiseen ja koskettelee tapaturmaeläkettä osaeläkkeenä saavan oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Arvoisa puhemies! Tapaturmaeläkettä osaeläkkeenä saavalle työttömäksi joutuminen voi tarkoittaa pudotusta pelkästään tapaturmaeläkkeen varaan, joka voi olla merkittävästi pienempi tapaturmaa edeltäneestä ja sen jälkeen vakiintuneesta ansiotasosta. Työttömyysturvalain mukaan palkansaajan ansiopäivärahan perusteena oleva palkka lasketaan henkilön vakiintuneen palkan pohjalta työttömyyttä välittömästi edeltäneeltä ajanjaksolta, jona henkilö on täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon. Vuoden 2003 alusta voimaan tulleen työttömyysturvalain 5 luvun 2 §:n mukaan ansiopäivärahaan on oikeus palkansaajakassan jäsenellä, joka vakuutettuna ollessaan on täyttänyt työssäoloehdon. Myönnettävän ansiopäivärahan tulee vastata henkilön vakiintunutta ansiotasoa, ja vakuutusmuotoisen ansiopäivärahan tarkoituksena on korvata työttömyydestä aiheutuvaa ansionmenetystä.

Arvoisa puhemies! Tapaturmaeläkettä osaeläkkeenä saavan oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan ei välttämättä toteudu, koska tapaturmaeläkettä osaeläkkeenä saavalle ei ole säädetty työttömyysturvalaissa poikkeusta työtulon tarkastelujakson pidennykselle. Tämä sosiaaliturvaloukku on korjattavissa työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisella siten, että myös tapaturmaeläkkeellä olevan ansiopäivärahan perusteena oleva palkka määräytyy tapaturmaeläkkeen alkamishetkellä olleen tilanteen mukaan.

Arvoisa puhemies! Toivon valiokunnalta myötämielisyyttä lakiesitykselle.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Piirainen ei ole pyytänyt tähän aloitteeseen nimeäni. Olisin mielelläni laittanut tähän, koska tässä on yksi semmoinen ongelma. En tiedä, miten paljon näitä Suomessa on, mutta minusta tämmöinen loukku on olemassa. Yksi on minullekin tullut eteen. Tämä aloite on sillä tavalla looginen, koska mehän edellytämme sitä, jotta kaikki, jotka kynnelle kykenevät, joilla on yhtään työkykyä jäljellä, ovat vielä työnhakijoina ja heitä pitäisi kohdella tasavertaisesti. Tässä tapauksessa, kun saa tämmöistä tapaturmaeläkettä, sehän on suhteessa muihin eläkkeisiin tasoltaan hyvä, mutta sitten kun sitä työkykyä on jäljellä ja meneekin töihin ja joutuu sitten työttömäksi, niin tulee tämmöinen ongelma, joka johtaa pienempään lopputulokseen käteen jäävässä osuudessa, ja silloin varmasti se ihminen käy miettimään, kannattaako hänen lähteä johonkin tai tehdä mitään. Näitä loukkuja on muitakin kuin tämä, ja minusta nämä kaikki pitäisi käydä yhdessä nipussa läpi ja tehdä lainsäädäntö, jolla purettaisiin tämän tyyppiset tuloloukut tai työhönlähtöloukut, jos sanottaisiin niin päin, koska tässä on yksi sen tyyppinen loukku, jonka ed. Piirainen on näköjään löytänyt tuolta.

Keskustelu päättyi.