Täysistunnon pöytäkirja 12/2010 vp

PTK 12/2010 vp

12. TIISTAINA 23. HELMIKUUTA 2010 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

7) Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

 

Raimo Piirainen /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Lakiesitykseni liittyy kalastuslain 88 §:n muuttamiseen ja koskettaa alle 25-vuotiaina työttömiksi joutuneita nuoria. Esityksellä on hyvin vahva sosiaalinen peruste. Nuorisotyöttömyys on vahvassa nousussa tällä hetkellä, ja harrastuksena kalastus etenkin harvaanasutulla seudulla nuorelle, missä muita harrastuksia ei ole, on todella merkittävä.

Arvoisa puhemies! Finanssikriisin aiheuttamasta työttömyydestä kärsivät erityisesti nuoret, ja on ehdottoman tärkeää tukea työttömien nuorten jaksamista ja hyvinvointia. Kalastus on upea harrastus, joka on myös erinomaista terveysliikuntaa. Ikävä kyllä maamme nuoriso on vieraantumassa kalastuksesta, tästä ikiaikaisesta elinkeinosta ja harrastuksesta. Myös taito pyydystää ja käsitellä kalaa on nuorilla puutteellinen. Näiden perinteisten taitojen vaalimiseksi pitää yhteiskunnan kehittää erilaisia toimintamalleja.

Arvoisa puhemies! Luonnonläheisten harrastusten tilalle nuorilla ovat tulleet internet- ja virtuaalimaailmat, joiden liiallinen käyttö voi johtaa maailmankuvan vääristymiseen ja rikoksiin. Kalastus harrastuksena nuori saattaa löytää uutta yhteisöllisyyttä ja arvostusta, jotka ehkäisevät tehokkaasti näiden negatiivisten ilmiöiden kehittymistä. Muun muassa näiden syiden vuoksi on yhteiskunnan etu etsiä uusia tapoja tukea nuorten jaksamista ja hyvinvointia.

Arvoisa puhemies! Kalastuslain 88 §:ssä on säädetty, että kalastuksenhoitomaksua ei kuitenkaan peritä alle 18-vuotiaalta eikä 65 vuotta täyttäneeltä henkilöltä. Tällä lakialoitteella esitän kalastuksenhoitomaksun vapautusta laajennettavaksi koskemaan myös alle 25-vuotiaita työttömiä. Toivon, että valiokunnalta löytyy myötämielisyyttä esitykselle.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Täällä eduskunnassa on aika ajoin ja syystä laitettu viestejä eteenpäin, että kalastuksenhoitomaksun maksaminen helpottuisi, siinä voisi käyttää muun muassa kännykkää jne. Kun viimeksi näistä asioista puhuttiin, niin siellä myös vedottiin eriävässä mielipiteessä, että kun on lyhyistä luvista kyse eli seitsemän vuorokauden luvasta, niin sitä ei olisi korotettu, koska useimmiten näitä lyhyitä lupia käyttävät ennen kaikkea nuoret. Meidän jokaisen tavoitteena varmasti on, kun näitä lakeja säädämme tältä alueelta, että mahdollisimman monen nuoren sitten tämän hienon harrastuksen piiriin olisi mahdollista tulla ja kynnys olisi mahdollisimman alhainen.

Tässä lakialoitteessa, jota perusteli ed. Piirainen, esitetään, että mukaan tulisivat alle 25-vuotiaat työttömät. Toki muitakin ryhmiä voisi harkita, kun tämän kalastuslain kokonaisuudistusta parhaillaan mietitään työryhmissä, esimerkiksi opiskelijat tulevat tässä mieleen. Kaiken kaikkiaan nuorisotyöttömyyshän on kasvanut voimakkaasti. Itse myös perusteena tässä esitän, että jos näitä ryhmiä toivottavasti tulisi joitakin lisää, muun muassa nämä työttömät, niin tätä kautta, niin kuin aiemmin viittasin, mahdollisesti tähän harrastukseen tavallaan kiinnyttäisiin niin voimakkaasti, että siitä tulisi elinikäinen harrastus. Mutta heikkoutena, arvoisa puhemies, toki olen nähnyt jo, kun kirjoitin nimeni alle, ja tässäkin sen haluan todeta, tämän valvonnan, miten työttömyysjaksot muuttuvat jne., ollaanko työtön tiettynä hetkenä vai ei, mutta se on sitten sen ajan murhe.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tuolla maatalouspuolella EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa on muotia dekoplaus. Arvoisa puhemies! Tässä on kysymys koplauksesta. Yhteiskunnalliseen tilanteeseen koplataan erittäin älykkäästi kerta kaikkiaan. Minun täytyy sanoa, että kun Aalto-yliopisto kuulemma nyt ostaa innovaattoreita ympäri maailman, Antarktista myöten, niin ed. Piirainen on varmaan listalla siellä kärkipäässä mietittävänä, olisiko sopiva innovaattori Aalto-yliopistoon tällaisissa ideoissaan. Niin kuin sanottu, tämä osoittaa luovuutta, ja kun kalastuslakia parhaillaan uudistetaan ja se komitea istuu, niin varmasti ottaa tämän arvioitavakseen, koska on varmasti näistä ehdotuksista yksi kaikkein innovatiivisin. Mutta tähän liittyy semmoinen, että jos ihminen ei opi maksamaan kalastuksenhoitomaksua vielä 25-vuotiaana, niin ei opi koskaan, ja sillä tavalla tätä varmaan mietitään kaksi kertaa, onko tämä ihan se lopullinen ratkaisu.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Niin kuin ed. Pulliainen totesi, kalastuslain kokonaisuudistus on tällä hetkellä valmistelun alla. En tiedä, milloin se pullahtaa sieltä päivänvaloon ja mitkä esitykset, mutta siitä on kuulunut semmoisia viestejä, jotka voivat herättää aika intohimoisia keskusteluja koko tämän lupajärjestelmän osalta ja myös läänikohtaisen viehejärjestelmän osalta, joka aikanaan ed. Rajamäen aloitteesta vietiin eduskunnassa läpi ja joka on nyt ollut kymmenkunta vuotta voimassa ja on kyllä osoittanut toimivuutensa. Tällä hetkellähän siellä ollaan ilmeisesti valmistelemassa, että koko sen tyyppinen maksujärjestelmä poistettaisiin ja pantaisiin koko maata kattava isompi maksu sitten. Minusta siihen sisältyy semmoinen ongelma, että voi olla, että siinä se maksamishalukkuus tulee pienenemään. Se on hyvin tarkkaan harkittava, mitä sen osalta tehdään.

Sitten tämä ed. Piiraisen aloite tästä työttömien alle 25-vuotiaiden vapauttamisesta. Minusta se pitäisi siinä yhteydessä kyllä tarkistaa ja tarkistella, onko mahdollista tehdä, kun ilmeisesti tämä komitea saattaapi jopa olla heikentämässä näitä tämän tyyppisiä ajatuksia. Minusta tämän tyyppisten ihmisten kuin työttömien osalta siinä on se ongelma niin kuin ed. Kähkönenkin totesi, että sen todentaminen on hankalaa, mutta siinä tilanteessa, kun ollaan työttömänä, niin se maksukyky on kovin heikko ja silloin toivoisi näitä virikkeitä ja sitä, että tämmöisiä asioita olisi olemassa. Ja kalastus on kyllä minusta kaikkein mukavin ja paras ja edullinen muoto kuitenkin tuolla luonnossa liikkua ja kokea elämyksiä, mutta siinä samalla saapi vielä mahdollisesti ruokaakin, jos sattuu oikeita kaloja saamaan.

Kari Rajamäki /sd:

Herra puhemies! Minusta on erittäin tärkeätä, että nuorten kalastusmahdollisuuksia viedään eteenpäin koulujen ja kalastusjärjestöjen yhteistyössä ja maksujärjestelmää helpotetaan esimerkiksi kännykällä päiväkohtaisten lupien oston kautta. Myös näitä sosiaalisia näkökohtia on hyvä pitää esillä.

Mutta korostan sitä, että kun vuoden 1997 alusta toteutettiin onginnan ja pilkinnän jokamiehenoikeus, siis maksuton yleiskalastusoikeus, niin se syntyi eduskunnasta ja edustajien aktiivisuudella tämän lakialoitteen 4/1995 pohjalta. Siihen liittyi myös yli 65-vuotiaiden vapauttaminen ja maksulliseen yleiskalastusoikeuteen liittyvä läänikohtainen viehekortti.

Nyt on selvästi kyllä havaittavissa, että nykyhallituksen aikana on voimia, jotka haluavat kärjistää vesialueita omistavien ja omistamattomien välistä ristiriitaa, ja on osittain tällainen revanssihalu puuttua näihin kalastusoikeuksiin. Eli sen takia minusta on visusti pidettävä huolta siitä, että onginnan ja pilkinnän jokamiehenoikeutta ei vaaranneta eikä myöskään sujuvaa läänikohtaista viehekorttimaksujärjestelmää. Hallitus ei ole muuttanut sitä, että edelleen vesialueiden omistajille maksetaan onginnasta ja pilkinnästä korvausta, vaikka ne ovat ilmaisia jokamiehenoikeuksia. Se olisi ihan sama asia kuin että marjastuksesta ja sienestyksestä maksettaisiin maanomistajille siitä, että mennään poimimaan. Täytyy sanoa, että 1990-luvun alussahan eräät MTK:n lähellä olevat tahot esittivätkin päiväkohtaista metsänkäyttömaksua sille, joka käy marjassa ja sienessä ilmoittamalla maanomistajalle. Taitaa olla niin, että tässä kannattaa kyllä pysyä näitten kalastusoikeuksien puitteissa, jotka ovat lailla saavutettuja. Ne eivät ole perinteisiä, vaan tässä salissa säädettyjä jokamiehenoikeuksia ongintaan ja pilkintään. Nuorten kannalta on erityisen tärkeätä, että näitä vaalitaan, kuten myös eläkeläisten oikeuksia tähän tärkeään harrastukseen.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Äsken unohtui yksi asia.

Kun ed. Piirainen etsi sitä ajatusta, miten nämä nuoret saisi tuntemaan kalastuksen, kalat ja siihen liittyvät asiat, mitkä ovat hyviä ja jopa ruokana terveellisiä, niin minusta pitäisi saada aikaan myös se, jotta opetusohjelmiin kouluihin otettaisiin heti jo ekalta luokalta asti tietyt tunnit sinne, jotka liittyvät kalastukseen, koska se toisi tunnetuksi kalat, kalastuksen ja siihen liittyvät asiat ja toisi tämmöisen hyvän harrastuksen, koska yhä enemmän ollaan semmoisessa urbaanissa yhteiskunnassa, jossa unohtuvat tämmöiset luontoarvot kaikilta, myös maaseudun eläjiltä. Mitenkään pahaksi en panisi, vaikka Helsingissäkin joka koulussa olisi muutama tunti kalastukseen liittyvää, koska nimittäin vettä on Suomessa aika lähellä kaikille ja tulisi silloin tutuksi tämä asia.

Olen ymmärtänyt sillä tavalla, jotta tuolla ravintopiireissä on puhuttu siitä, mitä pitäisi tehdä, ja on ajateltu sillä tavalla, jotta kalan osuutta pitäisi suomalaisessa ruuassa paljon lisätä. Meillä on mahdollisuuksia tosi paljon. Meillä on vesistöjä ja puhtaita vesistöjä ja niitä ei hyödynnetä juuri ollenkaan, se on hyvin vähäistä. Sen takia tämmöinen koulujen opetusohjelmiin mukaan ottaminen pitäisi ehdottomasti eduskunnassa säätää. Mikä se on tuntimääränä, jää sitten sovellettavaksi, mutta jotta ei jäisi tässäkin sanomatta tämän tyyppinen asia.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Edellisissä puheenvuoroissa on viitattu kalastuslain kokonaisuudistukseen, ja koska se tietyllä tavalla liittyy tähän aloitteeseen, vain yhteen asiaan haluan vielä lopuksi kiinnittää huomiota.

Viestejä on tullut myös siitä, että kalastusalueitten hallintoa ollaan uudistamassa ja sieltä halutaan pois virkistyskalastajien, vapaa-ajankalastajien edustus. Eli tähän saakka ne viestit, mitä näiltä kalastusalueilta on tullut, kertovat, että siellä yhteistyö on ollut todella hyvää ja vapaa-ajankalastajien edustajat ovat pystyneet viestimään ja antamaan asiantuntemusta muun muassa istutustoimintaan ja kalavesien hoitoon ja sitä kautta auttamaan välillisesti tavallaan tätä vapaa-ajan kalastusta, tätä hienoa harrastusta, harrastajien tavallaan mahdollisuuksia muun muassa saaliitten määrään, koska todella kyllä se on hienoa, että jotain niistä vesistä saa. Eli kun kalakantojen parantamisen ja vahvistamisen eteen tätä työtä on tehty yhdessä, niin toivon toki, että tässä nykyisessä järjestelmässä sitten, kun tämän kalastuslain kokonaisuudistus tulee aikanaan käsittelyyn, ei lähdetä niitä toimivia, todella hyviä järjestelmiä torpedoimaan.

Keskustelu päättyi.