Täysistunnon pöytäkirja 12/2011 vp

PTK 12/2011 vp

12. TIISTAINA 31. TOUKOKUUTA 2011 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

 

Ismo Soukola /ps:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys on tervetullut kädenojennus harmaan talouden toimijoille ja talousrikoksia tehtaileville tahoille. Samalla se on läimäytys avokämmenellä harmaata taloutta vastaan taisteleville. Suomalaisten veronkierto kansainvälisissä sijoitusyhtiöissä tulee entistä helpommaksi, mutta samalla vaikeutetaan verottajan tiedonhankintaa tässä moniportaisessa hallintojärjestelmässä. Omistuksen salaaminen antaa erinomaiset mahdollisuudet korruptiorikoksiin ja rahanpesuun. Kustannussäästöt ovat varsin vähäisiä haittoihin nähden, noin 2 miljoonaa euroa per vuosi. Kuitenkin järjestelmä suosisi suursijoittajia, sen sijaan piensijoittajille siitä koituisi tässä asiassa enemmän kustannuksia.

Monet puolueet ovat harmaan talouden taistelun ottaneet puolueohjelmaansa mukaan, ja tämä lakimuutos kyllä sotii kyseisiä julistuksia vastaan.

Keskustelu päättyi.