Täysistunnon pöytäkirja 12/2011 vp

PTK 12/2011 vp

12. TIISTAINA 31. TOUKOKUUTA 2011 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n ja alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

 

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! On hienoa, että tämä alkolukkoasia jälleen kerran menee eteenpäin ja kehittyy ja helpotetaan lukkojen saantia. Meille on äärimmäisen tärkeää, tälle maalle, että me saamme liikenneturvallisuutta parannettua, ja alkolukko on oiva keino siihen. On hyvä, että sen käyttöä tavallaan mahdollistetaan entistä laajemmin. Toivon asian pikaista käsittelyä valiokunnassa.

Mikko Savola /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Laki alkolukon hyväksymisestä, joka on säädetty 10.12., ei ollut kaikilta osin täysin mutkaton. Sen aiheuttamat kustannukset muun muassa kuljetusyrittäjille voivat joissain tapauksissa olla erittäin suuret. Erityisesti maaseutualueilla, missä kuljetusmäärät ovat pieniä ja kilpailu kovaa, yrittäjät joutuvat kamppailemaan kannattavuuden säilymisestä ja muidenkin heille asetettujen velvoitteiden kanssa. Tämä lakimuutos on kuitenkin hyvä esitys siinä mielessä, että se parantaa laitevalmistajien pääsyä markkinoille, ja mikä toivottavinta, auttaa myös kilpailun kautta alentamaan hintoja näiden laitteiden hankinnassa.

Mielestäni laitteiden toimivuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, että niiden tuomat hyödyt tulevat esiin ja alkoholin vaikutuksen alaisena työskentely liikenteessä saadaan kitkettyä pois.

Haluan kuitenkin muistuttaa, että kun tehdään näitä lakimuutoksia täällä, niitten on korjattava nimenomaan ongelmakohtia, ei asetettava hankalia velvoitteita niille ihmisille, tässä tapauksessa yrittäjille, jotka ovat jo tehneet ja tekevät jatkossakin työnsä kunnolla ja kantavat vastuunsa tämän yhteiskunnan rakentamisesta.

Keskustelu päättyi.