Täysistunnon pöytäkirja 12/2011 vp

PTK 12/2011 vp

12. TIISTAINA 31. TOUKOKUUTA 2011 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 

Sinuhe Wallinheimo /kok:

Arvoisa puhemies! Ammattikorkeakouluopiskelijoiden epätasa-arvoinen terveydenhuolto suhteessa perinteisiin yliopisto-opiskelijoihin on ollut jo pitkään tunnettu ongelma. Perinteisten yliopistojen opiskelijat voivat käyttää Suomen ylioppilaskuntien liiton perustaman Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palveluja, kun taas noin 120 000 ammattikorkeakouluopiskelijan terveyspalvelut ovat opiskelupaikkakuntien vastuulla.

Erot ammattikorkeakouluissa tarjottavien terveyspalvelujen laadukkuudessa ja laajuudessa ovat välillä erittäin suuria asettaen ammattikorkeakouluopiskelijat usein huonompaan asemaan suhteessa muihin opiskelijaryhmiin. Tästä syystä meitä poliittisia päättäjiä on patisteltu jo pitemmän aikaa tämän epäkohdan kuntoon laittamiseksi.

Nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta on viimein ensimmäinen konkreettinen osa ammattikorkeakoululaisten terveydenhuollon tasa-arvoa parantavaa pakettia. Esityksellä mahdollistetaan ammattikorkeakoululaisille suunnattu terveydenhuollon kokeilu, jossa selvitetään ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistä YTHS:n mallin mukaisesti. Kokeilusta saatavien tulosten perusteella on mahdollista lopulta tehdä päätös myös siitä, miten kattavat ja laadukkaat opiskeluterveydenhuollon palvelut voidaan taata ammattikorkeakouluopiskelijoille. Kokeilu on tarkoitus aloittaa vuoden 2011 syyslukukauden alkaessa ja sen on tarkoitus päättyä vuoden 2014 heinäkuun loppuun mennessä. Kokeilu toteutetaan Lappeenrannan sekä Seinäjoen ammattikorkeakouluissa.

Arvoisa puhemies! Ennen vaaleja yhteiskunnassa käytiin keskustelua siitä, miten suomalaisten työuria voidaan pidentää mielekkäällä tavalla. Tässä keskustelussa yksi useimmin kuultu resepti oli toive saada Pisa-tutkimuksessa loistaneet nuoremme nopeasti jatkokoulutukseen ja sen jälkeen heti työelämään. Yksi, joskin välillinen keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi on taata laadukas ja ennalta ehkäisevä terveydenhuolto kaikille opiskelijoille. Siksi annan tukeni nyt esillä olevalle hallituksen esitykselle.

Aila  Paloniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Olen erittäin tyytyväinen siihen, että nimenomaan tähän ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoidon järjestämiseen, sen pilottikokeiluun, saatiin tavanomaista aikaisemmin rahat. Nimittäin viime kauden valtiovarainvaliokunta nämä rahat, 750 000 euroa, ensimmäisen vuoden pilottikokeilun kustannuksiin määritteli ja lisäsi, joten eduskunta teki erittäin hyvää työtä sen eteen, että vihdoinkin saadaan tämä asia järjestykseen.

Keskustelu päättyi.