Täysistunnon pöytäkirja 12/2013 vp

PTK 12/2013 vp

12. TORSTAINA 21. HELMIKUUTA 2013 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eduskunnalle ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojaa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Kalle Jokinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tämän käsiteltävän asian otsikko on "Hallituksen esitys eduskunnalle ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojaa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta". Tästä on hyvin vaikea ymmärtää, mistä tässä on kysymys. Kansankielellä kysymys on maksutelevisiopalveluiden salausjärjestelmistä. Tarkoitetaan siis teknisiä toteutuksia, joita käytetään televisio- ja radiolähetysten tai muiden vastaavien sisältöjen suojaamiseen niin, että näiden palvelujen käyttäminen ei ilman lähettäjän lupaa olisi mahdollista. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on kiellettävä tällaisten laitteiden valmistaminen, tuonti, levittäminen, myynti, vuokraus tai hallussapito kaupallisessa tarkoituksessa, laittoman laitteen asentaminen, huolto tai vaihtaminen kaupallisessa tarkoituksessa sekä kaupallisen viestinnän käyttö laittomien laitteiden käytön edistämiseksi.

Suomessa kyseisen direktiivin mukaista lainsäädäntöä on laitettu jo käytäntöön, ja tämä tähän sopimukseen liittyminen ei aiheuta meillä välittömiä lainsäädännön muutoksia, jotenka liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy tämän hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen sekä lakiehdotuksen muuttamattomana.

Yleiskeskustelu päättyi.