Täysistunnon pöytäkirja 12/2014 vp

PTK 12/2014 vp

12. TORSTAINA 20. HELMIKUUTA 2014 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

4) Laki tupakkalain muuttamisesta

 

Ari  Jalonen /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Aivan aluksi on syytä esittää kiitos sinne, minne kiitos kuuluu, elikkä Eurajoen Perussuomalaisilta on alun perin tämä ajatus tästä lain perusmuodosta tullut, ja sinne kuuluvat kiitokset. Toinen henkilö, kenelle kuuluu kiitos osoittaa, on oikeustieteen professori Erkki Havansi, joka on auttanut tämän lain teknisessä muotoilussa ja varsinkin sen perustuslain kohdan selvittämisessä.

Tämä lakialoite jakaa hyvin paljon mielipiteitä. Toiset sanovat, että tämä on erittäin oivallinen ja hyvin keksitty, ja toiset sanovat, että tämä on huono, tämä on vain tämmöinen holhousyhteiskunnan negatiivinen jatke, ja polkisivat sen syvälle suohon. Minä ymmärrän, että tämä jakaa mielipiteitä hyvin paljon, ja sehän on hyvin helposti ymmärrettävää, koska tupakointihan on tietynlainen sosiaalinen tapahtuma. Jos ajatellaan jotain nuorisoryhmää, missä tupakoidaan, niin siinähän ajatuksenvaihtoa on siinä tupakkatauolla ja samoin työpaikoilla joka paikassa. Eli tämän hyväksyttävyys on sinänsä paljon muutakin kuin se tupakanpoltto. Se on sosiaalinen tapahtuma.

Nuorten joukossa onneksi on vähentynyt tupakanpoltto. Tosin on myös muita asioita, mitkä sitten ovat tulleet tilalle, ja se ei välttämättä ole aivan hyvä asia. Mutta tästä nuorten käyttäytymisestä johtuen, siis tupakoinnin vähentymisestä, voisi päätellä, että nyt voisi olla otollinen aika tehdä tälle jotain.

Tämä on hieman poikkeuksellinen lakiesitys. Minulle ainakin itselleni tuli ensimmäisten epäilyjen joukossa mieleen se, onko tämä perustuslain mukainen, rajaako tämä ihmisiä eriarvoiseen asemaan ja niin edespäin. Tämä oli ensimmäinen epäily, mikä tuli mieleen.

Toinen oli sitten siitä, meneekö tämä pimeille markkinoille, niin sanotusti tiskin alle, ja salakuljetus ja niin edespäin lisääntyisi — elikkä haitat jäisivät, mutta hyötyjä eli verotuloja ei olisi. No, näin tapahtuisi, jos tämmöinen tupakan täyskielto tulisi voimaan heti. Kieltolailla sitä joskus koetettiin alkoholin suhteen, ja siitähän ei ollut mitään hyvää seurausta. Se meni kuusen alle poltoksi ja salakapakoiksi. Haitat jäivät edelleen, mutta hyötyjä ei lainkaan. Elikkä kertakiellolla näitä asioita ei saada ratkaistua. Uutta kieltolakia ei missään nimessä tule tehdä. Tämä on hyvin poikkeuksellinen, ja tämän parhaita ominaisuuksia on nimenomaan tämä liukuva voimaantulo, koska tämä tupakanpolton käytön kieltohan koskee vain 2000-luvulla syntyneitä — vain 2000-luvulla syntyneitä, ei ketään muita.

Miksi sitten kannattaa pohtia tätä, miten ylipäätänsä tästä sosiaalisesta tapahtumasta halutaan päästä eroon? Tupakoinnin haitat eri laskelmin tehtynä — ne ovat hieman joustavia — ovat 1,5:stä jopa 2 miljardiin euroon vuodessa. Se ei ole aivan pikkuraha. Ja tupakkavero, mitä sitten taas voidaan plussapuolelle laskea, on noin 779 miljoonaa euroa valtion kassaan. Tämä tappio, minkä kansantalous kohtaa tupakoinnin seurauksena, on siis noin miljardin luokkaa, miljardin luokkaa per vuosi. Joka vuosi menetetään miljardi siinä. Sehän koostuu sitten erinäköisistä sairastumisista ja sairauslomista ynnä muista.

Monet lain epäilijöistä sanovat, että ei se syöpä nyt siitä tupakasta tule. No, ei se välttämättä just siitä tulekaan, vaan asioitten yhteisvaikutus on se, mistä tulevat nämä sairaudet, mutta tupakalla on huomattava merkitys siinä yhteisvaikutuspotissa, ja sen takia tämä on erittäin tarkasti käsiteltävä asia. Yhteisvaikutus on se iso juttu.

Mitä tulee näitten sairauksien pelkoon ja myös siihen rahanmenetykseen, mitä tupakoija kokee vuositasolla — se on ihan kohtalainen summa — minä en tunne kovinkaan monta tupakoitsijaa, joka ei olisi yrittänyt tupakkalakkoa. On joitakin tutkimuksia, että 70 prosenttia tupakoijista on koettanut tupakkalakkoa. Minä väitän, että se on jopa isompi, mutta koska näitä tupakkalakkoa yrittäneitä on näin paljon, se kertoo siitä, että se ei kuitenkaan ole semmoinen asia, mitä välttämättä haluaisi, että oma lapsi rupeaa joskus tekemään.

Niin kuin äskeisessä keskustelussa oli se, että keneltä tämä on pois, niin tämähän ei ole pois keneltäkään, joka nyt laillisesti polttaa. Tämähän koskee vain ja ainoastaan 2000-luvulla syntyneitä. He ovat maksimissaan 14-vuotiaita tällä hetkellä. Nelisen vuotta, viitisen vuotta on siihen, kun he saisivat aloittaa tupakanpolton nykylailla, mutta tämä estäisi sen.

Eli tämä joustava voimaantulo on se tämän lain punainen lanka, mikä tekee tästä semmoisen, että tämä voi onnistua, ja jos tämä onnistuu, niin yhteiskuntamme säästää noin miljardin per vuosi. Ja kuten tosiaan alussa sanoin, niin tämä tarkistettiin myös sen perusteella, onko tämä perustuslain mukainen. Perustuslain 6 §:n 2 momentissa sanotaan, että tämmöinen terveyteen perustuva asia on hyväksyttävä peruste ja tällä iän perusteella sopii tehdä.

Tässä tämä merkittävin pykälä, mikä on siis esityksen alla, kuuluu seuraavasti: "Tupakkatuotteita ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa alle 18-vuotiaalle eikä vuoden 2018 tammikuun 1. päivästä alkaen kenellekään, joka on syntynyt myöhemmin kuin joulukuun 31. päivänä 1999." 2000-luku on siis se maaginen raja.

Miksi se just sitten nyt tarvitsisi tehdä, ettei olisi tämmöistä sopeuttamisaikaa enempää? No, tulevaisuudessa minunkin ikäiseltäni sitten joskus kysyttäisiin papereita. Jos syntymävuoden ensimmäinen numero on kakkonen, niin myyjä tietää, että tälle henkilölle en voi myydä, joten tätä mahdollisuutta ja tällä liukuma-ajalla mahdollistettua hyvää lopputulosta nyt ei voi menettää, vaan tämä toivottavasti sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä otetaan vakavasti käsittelyyn. Nyt on se mahdollisuus. Hetken ajan päästä tämä mahdollisuus menee ohi. Ja ettei kenelläkään olisi epäilyjä siitä, onko tämä perustuslain vastainen, niin siellä on myös pohdittava sitten se, pitäisikö tämä lähettää perustuslakivaliokuntaan. Valiokuntahan voi sen itse tehdä.

Hanna Tainio /sd:

Arvoisa herra puhemies! Noin miljoona suomalaista tupakoi. Tupakointi on merkittävin vältettävissä oleva ennenaikaisten kuolemien ja sairauksien aiheuttaja. Tupakkaan kuolee noin 5 000 suomalaista vuosittain, ja heistä on puolet työikäisiä. Joka kolmas syöpäsairaus aiheutuu tupakasta, keuhkosyövistä 90 prosenttia. Joka viidennessä sydänperäisessä kuolemassa tupakka on tärkein riskitekijä. Joka toinen tupakoitsija kuolee tupakan aiheuttamiin sairauksiin, jos jatkaa tupakointiaan. Lisäksi tupakointi lisää kohdunkaulan, haiman, munuaisten, suun, huulien, kurkunpään, ruokatorven ja virtsarakon syövän vaaraa. Koska tupakoinnin aiheuttamat syövät kehittyvät pitkän ajan kuluessa, nykyisin havaittavat syövät ovat seurauksia pari vuosikymmentä sitten vallinneista tupakointitottumuksista.

Tutkimusten mukaan alle 15-vuotiaana aloitettu tupakointi voi vahingoittaa keuhkoja pysyvästi ja nostaa keuhkosyövän vaaran pysyvästi tupakoimattomien tasoa korkeammalle. Ympäristön tupakansavu on syöpävaarallista. Tupakansavu sisältää toistasataa ihmiselle haitalliseksi tunnettua yhdistettä, joista syöpävaarallisiksi on luokiteltu yli 40. Altistuminen ympäristön tupakansavulle lisää keuhkosyövän vaaraa, sydän- ja verisuonisairauksien vaaraa ja hengitysteiden sairauksia. Erityisen vahingollista tupakansavu on syntymättömälle ja pienelle lapselle. Tupakointi raskauden aikana lisää ennenaikaisen synnytyksen vaaraa, vähentää lapsen syntymäpainoa ja lisää lapsen hengitysteiden sairauksia. Suomen tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Tavoitteen toteutuminen edellyttää, että yhä harvempi aloittaa tupakoinnin ja yhä useampi tupakoiva onnistuu tupakoinnin lopettamisessa.

Arvoisa puhemies! Tässäkin salissa puhutaan jatkuvasti terveyserojen kaventamisesta. On syytä tietää, että terveyseroista merkittävin osa johtuu nimenomaan tupakoinnista ja alkoholinkäytöstä, joten tupakoinnista pitää puhua. On selvää, että meidän tulee kaikin lainsäädännöllisin ja valistuksen keinoin pyrkiä vähentämään tupakointia ja ennen kaikkea estämään sen aloittamista, sillä meidän tavoitteemme on täysin savuton Suomi 2040.

Tämä aloite on hyvin mielenkiintoinen, ja en ainakaan haluaisi tyrmätä sitä välittömästi, vaan mielestäni sitä kannattaa tutkia, ja mielestäni ennen kaikkea on tärkeää, että se nostaa tämän tärkeän asian jälleen keskusteluun.

Laila Koskela /ps:

Arvoisa puhemies! Tupakointi on suurin terveysriski ja keskeinen syy väestöryhmien välisiin terveyseroihin. Myöskään tupakkatuotteet eivät ole normaaleja kulutushyödyketuotteita näin aiheuttaen käyttäjälle vaikean riippuvuuden, ylläpitäen sitä ja myös sisältäen ihmisille myrkyllisiä aineita.

Nuorten tupakkakokeilut ja tupakointi aloitetaan Suomessa tyypillisesti 13—15-vuotiaana. Tällöin tupakointi alkaa vähitellen muuttua ehdollistuneeksi käyttäytymiseksi, joten meidän aikuisten vastuulla on suojella lapsia ja nuoria tupakkatuotteilta. On myös tiedostettava keskeiset altistavat riskitekijät. Niiden tietäminen ja tunnistaminen on ensisijaisen tärkeää. Näitä ovat muun muassa perinnöllisyys, puberteetti-iän kehityksen vaiheet, heikko koulumenestys, mielenterveysongelmat. Tässä muutamia.

Tupakkatuotteiden helppo saatavuus nuorten elinympäristössä voi synnyttää tilanteen, jossa nuorten alttius riskikäyttäytymiselle voi muuttua tupakoinniksi. Suomalaisista päivittäin tupakoivista nuorista 70 prosenttia kertoo hankkivansa tupakat kaupallisista lähteistä, joten tämä lakialoite on kannatettava.

Osmo Kokko /ps:

Arvoisa puhemies! Lakialoite, jonka edustaja Jalonen on tehnyt, on mielestäni oikeansuuntainen, koska niin kuin useissa puheenvuoroissa täällä on todettu, tupakka on erittäin haitallinen ja tällä tavalla, tällä uudella lailla, saataisiin hallintaan tämä, että ennen kaikkea nuorten, joissa on tulevaisuus, tupakointia oltaisiin tällä lailla rajoittamassa. Tämä on vielä siinä mielessä erittäin hyvä asia, että tämä tarkoittaa tällä vuosituhannella syntyneitä nuoria henkilöitä, niin kuin täällä on: "Käsillä oleva lakialoite tähtää sellaiseen vaiheittaisesti etenevään tupakoinnin vähentämiseen, joka alkaisi vaikuttaa vuoden 2018 alusta ja johtaisi arviolta vuoden 2050 vaiheilla siihen, että maassamme olisi enää hyvin vähän tupakoitsijoita ja hekin lähes 100-prosenttisesti jo yli 50-vuotiaita".

Lakialoite on erittäin hyvä, ja toivotaan, että se sosiaali- ja terveysvaliokunnassa etenee ja tulee sitten uudessa muodossaan tänne suureen saliin.

Heikki Autto /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä edustaja Jalonen on tehnyt varsin tärkeästä asiasta lakialoitteen. Tuossa edustaja Tainio edellä kuvasikin hyvin sitä kokonaista ongelmakenttää, joka tupakoinnista aiheutuu, ja näihin ammattilaisen arvioihin tämän asian vakavuudesta on tietysti hyvä yhtyä. On varmasti tavoiteltavaa, että tupakointi suomalaisessa yhteiskunnassa vähenee, ja uskon, että näin tuleekin tulevaisuudessa tapahtumaan.

Kysyisin kuitenkin edustaja Jaloselta — jonka tunnen vastuulliseksi kansanedustajaksi ja ilmeisen hyvin myös tähän aihepiiriin perehtyneeksi, kun on siitä lakialoitteen tehnyt — onko tupakan osalta jo nyt olemassa Viron viinarallin kaltaista ilmiötä, sen kaltaista kuin alkoholin osalta on, ja miten uskot Suomen verolakien tai ylipäätään lainsäädännön muutosten tulevaisuudessa vaikuttavan tähän ulottuvuuteen.

Alkoholipolitiikan osalta täytyy todeta se, että kotimaassa tehdyt ratkaisut ovat pahentaneet tätä Viron viinarallia, joka on taas ollut omiaan pahentamaan kaikkia niitä alkoholihaittoja, joita yhteiskunta kohtaa. Eli Suomessa varmasti on viimeiseen asti syytä välttää sellaista tilannetta, että tämän Viron viinarallin kaltaista ilmiötä myös tupakkatuotteiden osalta maahan syntyisi.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Autto nosti tämän ulkomaantuonnin esille. Se on nimenomaan tärkeä kysymys. Alkoholin kohdalla nimenomaan veron nostot ovat aina vaikuttaneet siihen, että laivalta tuodaan entistä enemmän alkoholia. Samoin tulisi käymään tupakan kohdalla, jos tehtäisiin esimerkiksi niin, että tupakan verotuotot vastaisivat niitä menoja, mitä yhteiskunta kohtaa tupakoinnin johdosta. Sehän nousisi aivan tolkuttoman isoksi, ja käytännössä niitä verotuloja ei tulisi, koska ne laivattaisiin sitten muualta tai salakuljetettaisiin.

Mutta tämähän ei tee niin, koska ne kaikki, ketkä nyt tällä hetkellä polttavat, saavat polttaa, ja tämä ei muuta sen tupakka-askin hintaa mitenkään. Tämä koskee niitä maksimissaan 14-vuotiaita ja vielä syntymättömiä lapsia, jotka eivät tälläkään hetkellä saa polttaa, lain mukaan eivät saa polttaa, 18 vuotta on tällä hetkellä se raja, joten periaatteessa mitään muutosta ei tule. Totta kai on niitäkin, ketkä jo nyt 14-vuotiaana polttavat, mutta se on kuitenkin kohtalaisen pieni osa niistä alle 14-vuotiaista, joten nyt se on otettavissa hallintaan. Tätä negatiivista puolta tästä laivauksesta tai tämmöisestä ei tulisi sen kertakiellon takia, tavallaan kieltolain kaltaisen, silloin, vaan tämä on joustava, ja se on sen hienoin ominaisuus.

Heikki Autto /kok:

Arvoisa puhemies! Kiitän edustaja Jalosta näistä tiedoista aloitteen osalta ja totean myös sen, että esimerkiksi nuuskaaminen Suomessa on ilmeisesti vain lisääntynyt sen jälkeen, kun nuuskan myynti Suomessa aikanaan EU-määräyksistä johtuen kiellettiin. En missään nimessä pidä tätä hyvänä kehityksenä, ja siksi itse olisin aina hyvin varovainen niitten toimenpiteiden osalta, jotka ovat omiaan lisäämään tällaisen niin sanotun kielletyn hedelmän makua jonkin tuotteen osalta. Päinvastoin, usein tarvitaan valistus- ja asennetyötä, toki tietysti muitakin instrumentteja, mutta tällaisten voimakkaitten kieltojen ja rajoitusten osalta täytyy olla hyvin varovainen ja vastuullinen. Mutta kun edustaja Jalonenkin vastuullisena edustajana tunnetaan, niin tiedän, että hän tämäntyyppistä politiikkaa varmasti omassa toiminnassaan edistää.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Valistuksen voimaa ei voi väheksyä, ja on erittäin hyvä, että nostatte näitä asioita esille. Tämä ei ole mikään yksinkertainen asia, ja siinä on riskejä. Sen takia tämä pitää varsin perusteellisesti käsitellä ja pohtia, onko tämä se keino, miten saadaan yhteiskunta säästämään noin miljardin vuodessa.

Täällä on koko tämä kausi keskusteltu tietynlaisista rakenneuudistuksista ja rakennemuutoksista. Sote-soppaa ja kuntasoppaa on keitetty. Tämä on tietynlainen rakennemuutos, josta tiedetään, että se oikeasti hyödyttää, jos se menee läpi. Mutta kunnon pureskelun se vaatii, ja sosiaali- ja terveysvaliokunta saa tästä valikoimaansa yhden keinon, miten tästä voidaan rakentaa parempi tulevaisuus. Ne ovat nimenomaan alle 14-vuotiaat ja syntymättömät lapset, jotka tulevat tästä hyötymään.

Tässä ei ole semmoisia yhteiskunnan muita haittapuolia, jotka nämä negatiivisen puolen holhousyhteiskunnasta tuovat esiin. Holhousyhteiskuntaa ei kuulu rakentaa, ja tämä ei ole sitä tekemässäkään. Tämä on joustava, tämä on rakentava, ja minun mielestäni tämä on semmoinen, että luulisi tämän salin enemmistön hyväksyvän tämän, ja kiitän näistä kannustavista puheista, mitä täällä on tullut.

Keskustelu päättyi.