Täysistunnon pöytäkirja 120/2009 vp

PTK 120/2009 vp

120. MAANANTAINA 7. JOULUKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

27) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto ovat jättäneet hallituksen esitystä koskevaan mietintöön vastalauseen, jossa edellytämme lausumaa työttömyysvakuutusmaksun tasosta huolehtimiseksi.

Näkemyksemme mukaan työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskuria tulee kasvattaa eikä sosiaalivakuutusmaksuja pidä käyttää suhdannepolitiikan välineenä. Mielestämme hallituksen esittämä palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen korotus ensi vuodelle on tasoltaan liian matala. 0,2 prosenttiyksikön korotus myös tulevina vuosina ei vastaa siihen korotustarpeeseen, joka on olemassa. Jotta työttömyysvakuutusrahasto pystyy säilyttämään maksuvalmiutensa, on sillä oltava suhdannepuskuri. Vuoden 2008 lopussa suhdannepuskuri oli 1 050 miljoonaa euroa. Valiokunnan saamien tietojen mukaan tämän vuoden lopussa puskuri olisi vain 550 miljoonaa euroa ja mikäli työttömyys syvenee ennusteiden mukaisesti, ensi vuoden lopussa puskuria ei ole ja samalla työttömyysvakuutusrahasto velkaantuu jopa 250 miljoonaa euroa.

Arvoisa herra puhemies! Hallitus esittää valtion budjetista 175 miljoonaa euroa työttömyysvakuutusmaksujen rahoittamiseen. Suureksi kysymykseksi jää, miten käy jatkossa, jos työttömyysvakuutusmaksu pysyy tasoltaan alhaisena ja valtion talous mahdollisesti heikkenee entisestään. Mistä työttömyysvakuutusrahaston maksuvalmius tuolloin turvataan?

Arvoisa puhemies! Edellä olevan perusteella ehdotan, että eduskunta hyväksyy seuraavan lausuman:

"Eduskunta edellyttää, että työttömyysvakuutusmaksun tasosta huolehditaan siten, että työttömyysvakuutusrahasto voi selviytyä sen vastattavana olevien työttömyysetuuksien rahoituksesta. Lisäksi eduskunta edellyttää, että työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskuria kasvatetaan eikä tulevaisuudessa sosiaalivakuutusmaksuja käytetä suhdannepolitiikan välineenä."

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ei ole kahta vuottakaan siitä, kun sosiaali- ja terveysvaliokunta mietinnössään tästä samasta asiasta lausui, että olisi syytä vakavasti harkita työttömyysvakuutusrahaston pääoman kasvattamista. Silloin meille vakuutettiin laajalti, että ei mitään huolta, tällaista tarvetta ei ole lähipiirissä näkyvissäkään. No, lähipiiri on nyt näkyvissä ja tarve on todennäköisesti tästä eteenpäin seuraavassa lähipiirissä vielä merkittävästi korkeampi kuin nyt. Siksi olisi nyt jo tässä vaiheessa hyvä ottaa järki käteen ajoissa eikä vasta sitten, kun se on pakko ottaa. Tästä syystä kannatan ed. Anneli Kiljusen ehdotusta, joka on vastalauseemme mukainen ja joka toteutuessaan toteuttaa sen, mikä juuri nyt työttömyysvakuutusrahastolle olisi tarpeellista.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Opposition ponsi on hyvin kaunis ja hurskas. Varmasti hallitus ottaa sen huomioon sitten seuraavan vuoden budjettia tehdessään.

Keskustelu päättyi.

​​​​