Täysistunnon pöytäkirja 120/2009 vp

PTK 120/2009 vp

120. MAANANTAINA 7. JOULUKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

32) Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kysymyksessä on talousvaliokunnan mietintö 25 hallituksen esityksestä 212 päästökauppalain muuttamisesta ja tässä on myös ympäristövaliokunnan lausunto. Tämä päästökauppahan tuli osaksi Kioton sopimusta nimenomaan Yhdysvaltain vaatimuksesta. Jouduimme lopulta tilanteeseen, että päästökauppa- kuten muutkin Kioton mekanismit ovat mukana ilmastolainsäädännössä Kioton sopimuksessa, mutta Yhdysvallat ei.

Tämä esitys, joka nyt on käsittelyssä, koskee soveltamisalan laajentamista hiilidioksidipäästöjen lisäksi alumiinituotannossa syntyvään perfluorihiileen ja kemianteollisuuden typpioksiduulipäästöihin. Nämä ovat hyvin potentteja ilmastokaasuja, ne ovat huomattavasti potentimpia kuin hiilidioksidi. Kemianteollisuus ja alumiinituotanto nyt tulevat voimakkaammin mukaan tähän päästökauppalainsäädäntöön.

Mietintö toteaa, että kaiken kaikkiaan kansallinen päästökauppalakimme vaatii kokonaisuudistusta ja tässä talousvaliokunnan mietintö on aivan oikeassa. Hallitus aikoo antaa tämän esityksen syksyllä 2010. Tässä voidaan todeta, että aika on varsin kiireinen tuolloin vajaan vuoden kuluttua ja vaalitkin ovat sitten siinä edessä. Mutta kaiken kaikkiaan päästökauppalainsäädäntö EU:n sisällä vaatii tarkennuksia. Nyt on Kööpenhaminan kokous alkanut tänään, ja siellä tuloksia todella on saatava. Eräs tärkeä asia, johonka ympäristövaliokunta lausunnossaan viittaa, on tämä päästökauppakatto, joka on oleellinen tekijä tämän päästökaupan vaikuttavuuden suhteen, siis sen maksimaalinen taso, jonka alapuolella pitää EU:n päästöt olla. Nythän päästökauppa on lähinnä Euroopan unionin kauppaa. Vähennykset on tehtävä myös EU-alueella, ja tähän ympäristövaliokunnan lausunto viittaa, että vähintään puolet vähennyksistä pitäisi siis tapahtua kotimaassa. Cdm:ää ja ji:tä, siis näitä kahta muuta — päästökaupan lisäksi — Kioto-mekanismia eli puhtaan kehityksen mekanismia ja yhteistoteutusta ei pidä käyttää ikään kuin päästökauppaa helpottavina ja sen tavoitetta kiertävinä välineinä, ja ympäristövaliokunnan lausunnon lopussa huomioidaankin, että hankemekanismien pitää olla kestävän kehityksen mukaisia ja päästövähennyspotentiaaliltaan tehokkaita ja että hanketoimintojen ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset on otettava huomioon. Tässä on syytä sanoa se, että tämä merkitsee köyhyyden vähentämistä ja tämä merkitsee myös sitä, että päästökaupan on otettava huomioon esimerkiksi se, ettei sademetsiä, esimerkiksi niiden tämän cdm:n vuoksi, hakata ja hävitetä, ja myös sen tyyppiset asiat kuin palmuöljyn viljelyn synty on ehdottomasti cdm:n periaatteiden vastaista. Valiokunnan lausunnossa nämä on huomioitu.

Arvoisa puhemies! Tämä päästökauppa tällä hetkellä EU:n lisäksi on myös esimerkiksi Yhdysvaltain noin 11 osavaltion alueella. Ne käyvät osavaltioiden välistä kauppaa. On myös muuta, esimerkiksi suurten kaupunkien välistä päästökauppaa. Mutta ennen muuta päästökaupan reiluutta, että sekin kuuluisi tähän reilun kaupan järjestelmään, pitää kehittää, tarkistaa, ja kun nyt olemme siirtymässä päästökauppakauteen 2013—2020, niin sen yhteydessä on sitten katsottava hyvin tarkoin nämä päästökaupan yksityiskohdat ja muun muassa se, että niin kutsuttu kuuma ilma ei pääse mukaan tähän päästökauppaan.

Keskustelu päättyi.

​​​​