Täysistunnon pöytäkirja 120/2009 vp

PTK 120/2009 vp

120. MAANANTAINA 7. JOULUKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

35) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

 

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä on itse asiassa käsittelyssä hallituksen aika hyvä esitys koskien julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia. Tässähän parannetaan merkittävästi työttömyysturvalla elävän henkilön mahdollisuuksia opiskella, esimerkiksi omaehtoista koulutusta siten, että hänelle maksetaan työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta. Tämä on asia, jota muun muassa aikanaan olin työstämässä parlamentaarisessa aikuiskoulutuskomiteassa, joka oli sen esitys, ja nyt muutaman vuoden viiveellä se tulee, hyvä asia.

Tämä merkittävä uudistus tulee tarkoittamaan sitä, että oppilaspaikkojen, opiskelupaikkojen tarve lisääntyy, ja sen takia, arvoisa puhemies, esitän vastalauseen 1 lausumaehdotusta, joka kuuluu näin: "Eduskunta edellyttää, että koulutuspaikkojen järjestämiseksi turvataan riittävät määrärahat, jotta mahdollisimman moni työtön voi aloittaa opinnot heti työttömyyden alettua."

Sitten, arvoisa puhemies, mennään vastalauseeseen 2. Perustelut: "Kasvavan työttömyyden aikana työvoimapalveluihin on panostettava ja työllisyyttä lisääviä hankkeita on tuettava voimakkaasti. Kannatamme hallituksen esitystä sinänsä, sillä se parantaa työttömien kouluttautumismahdollisuuksia. Työvoimapalvelujen tilanne on kuitenkin kestämätön, sillä hallitus ei takaa te-toimistoille tarvittavia resursseja. Te-toimistojen resurssit eivät nykyiselläänkään vastaa kasvavan työttömien määrän tarpeita. Tästä huolimatta hallitus kuormittaa työvoimapalvelujen taakkaa jälleen uudella esityksellä, joka toisi te-toimistoihin lisää asiakkaita ja avuntarvitsijoita. Hallituksen esityksen hyviä tavoitteita ei voida saavuttaa, jos työvoimapalvelujen määräraha- ja henkilöstötarpeita ei turvata."

Sitten vastalauseen 2 mukainen lausumaesitys kuuluu seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että hallituksen esityksen tavoitteiden saavuttaminen turvataan huolehtimalla tarvittavien resurssien ohjaamisesta työ- ja elinkeinotoimistoille."

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jukka Gustafssonin tekemiä lausumaesityksiä 1 sekä 2.

Keskustelu päättyi.

​​​​