Täysistunnon pöytäkirja 120/2009 vp

PTK 120/2009 vp

120. MAANANTAINA 7. JOULUKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

36) Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tuo perustuslain vaatimus pohjautuu siis näiden budjetin ulkopuolisten rahastojen oleelliseen kasvattamiseen. Perustuslakivaliokunta katsoo, että näin tässä tapahtuu, kun Öljynsuojarahaston kokoa kasvatetaan ja myös maksua nostetaan.

Mutta tässä, puhemies, mielestäni on hyvin tärkeä asia tämä Öljynsuojarahaston tulevaisuus, ja mielestäni valiokunta pitkän keskustelun jälkeenkin edelleen vahvasti lausumaehdotuksessaan alleviivaa Öljynsuojarahaston jatkuvuutta ja siitä huolehtimisen tärkeyttä ja toimintakyvyn turvaamista ja nimenomaan sitä, että on tärkeätä, että hallitus todella selvittää mahdollisuudet laajentaa Öljynsuojarahaston rahoituspohjaa. Tarvittaessa pitää tämän rahaston tulevaisuus ja toimintakyky taata talousarvioratkaisuilla. Kuitenkin tiedämme, että veropohjaa on koko ajan kavennettu ja verotus on ongelmallinen asia. On enemmän kysyntää sen perään kuin mitä veroja yleensäkin kerätään. Sen takia tämä öljyn tuojien maksuosuus on kuitenkin se oleellinen osa.

Vuonna 2004 ympäristövaliokunta antoi tästä asiasta edellisen lausunnon, jossa se myös silloin kiinnitti huomiota tämän rahaston toimintakyvyn turvaamiseen kaikissa olosuhteissa. Tuolloin meillä oli aktiivinen valiokunnan jäsen ed. Hemming, joka kiinnitti huomiota siihen, että vain yksi tuoja on nyt tämän maksun kannon kohteena eli Neste Oil. Mutta on kuitenkin huomioitava, että se kumminkin on öljy, joka aiheuttaa nämä uhkatekijät ja myöskin maaperän saastumisen, joiden torjuntaan näitä rahoja käytetään.

Mutta, puhemies, lopuksi: jo silloin ja nyt uudelleen alleviivaamme sitä, että tässä rahoituspohjassa on katsottava myös muualle, muiden öljytuotteiden, kemikaalituotteiden tuojiin ja viejiin, mutta Neste Oil on edelleen se päärahoittaja.

Keskustelu päättyi.

​​​​