Täysistunnon pöytäkirja 120/2009 vp

PTK 120/2009 vp

120. MAANANTAINA 7. JOULUKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä

 

Raimo Piirainen /sd:

Arvoisa puhemies! Lakiesitys on hyvä, turvallisuutta lisäävään suuntaan vievä, ja myös valiokunta on korostanut kokonaisvaltaista näkemystä rautatieliikenteen turvallisuudesta ja todennut tässä, että pienemmätkin osa-alueet tulee varmistaa riittävän hyvin.

Mielestäni ehdotetun 17 §:n kohdalla, loppulauseessa, sen sijaan liikenteenharjoittajat, kuten VR voivat halutessaan asettaa oman turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaisia lisärajoituksia esimerkiksi laite- ja kalustokohtaisen koulutuksen osalta. Täällä on myös semmoinen maininta, että esimerkiksi turvalaitteiden asennus- ja huoltotehtävissä toimivien turvamiehien toimien suhteen tulee huolehtia, että näissä tehtävissä toimivat henkilöt eivät heikennä rautatieliikenteen kokonaisvaltaisuutta.

Minä otan käytännön esimerkin, joka ei liity millään tavalla VR:ään. Kilpailutetaan turvalaiteasennukset. 2000-luvun alussa näin tehtiin ja sen voitti ranskalainen yritys. Turvalaiteasentajat olivat silloin radan varressa ranskalaisia eivätkä ymmärtäneet edes suomen kieltä. Silloin tapahtui tilanteita, että ilmeistä vaaraa oli junaturvallisuudelle ja tuli semmoisia tilanteita, että turvalaitemiehet ropeloivat siellä asennusvaiheessa turvalaitejärjestelmiä ja siellä tipahtivat niin sanotusti vihreät valot päältä aivan junan edessä ja silloin tapahtui automaattijarrutus ja koko junanvaunukalusto meni lovipyörille, elikkä erittäin kalliita juttuja. Siellä tietysti piti olla turvamies mukana, mutta (Puhemies: 2 minuuttia!) kaikissa näissä säästettiin ja turvamiehiä ei ollut. Olisin toivonut, että tässä valiokunta olisi ottanut pikkuisen tiukemman kannan tähän turvallisuuteen.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​