Täysistunnon pöytäkirja 120/2010 vp

PTK 120/2010 vp

120. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2010 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 4 momentin kumoamisesta

 

Katri Komi /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Jos täällä on lakivaliokunnan jäseniä paikalla, niin olisin esittänyt kysymyksen tästä. Kun tässähän parannetaan nyt vuokralleottajan tilannetta, niin minulta on kysytty, tulisiko tässä mahdolliseksi se, että vuokralleantaja voisi vaatia ylimääräistä sopimusehtoa tuohon pitkäaikaiseen sopimukseen. Eli muuttuuko vuokranantajan mahdollisuus purkaa vuokrasopimus kesken kauden? Voiko vuokranantaja vaatia esimerkiksi 20 vuoden vuokrasopimuksessa sitä, että viiden vuoden jälkeen siihen tulee yhden vuoden irtisanomisehto? Nythän tällainen vaatimus on saattanut jollakin vuokranantajalla olla esimerkiksi kymmenen vuoden sopimuksessa, mutta se ehto on ollut oikeudessa pitämätön.

Yleiskeskustelu päättyi.