Täysistunnon pöytäkirja 120/2010 vp

PTK 120/2010 vp

120. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2010 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

Sähkönsiirtomaksujen suuruus

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Kansalaiset, ministerit! On taas aika kuunnella, kun perussuomalaisena ihmettelen, kuten moni muukin tässä pakkasten kiristyessä ja näin vihreän verouudistuksen aikaan, kun kansalaisia maanitellaan ministeri Kataisenkin suulla säästämään ja muuttamaan energiakäytöstapojaan, miksei, arvoisa ministeri Pekkarinen, sähkölaissa erilaisten välistävetomaksujen suuruutta määräävää kohtuullinen-sanaa ole vieläkään korjattu, sillä nykymuodossaan se sallii mielivaltaisen rosvoamisen. Esimerkiksi Tampereella sähkölaitos on nostanut pelkästään siirtomaksuja lähes 35 prosenttia reilussa vuodessa. Tutkimuksetkin osoittavat, esimerkiksi hiljan Jyväskylän yliopiston, että kohtuuttomiksi paisuneet ja koetut kiinteiden maksujen osuudet eivät innosta kansalaisia säästämään tai vähentämään sähkön kulutustaan, päinvastoin: hällä väliä.

Tätäkö hallitus salassa tukee, vai, herra ministeri, aikooko hallitus tehdä mitään ennen vaaleja saadakseen sähköyhtiöiden aina vaan ahneemmaksi paisuvan rahastuksen kuriin?

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Me säädimme muutama vuosi sitten täällä eduskunnassa yksimielisesti sähkömarkkinalain, ja siinä laissa määritellään se, millä perusteilla siirtomaksut voivat määräytyä. Se ei ole kilpailtua toimintaa, ja siitä syystä Energiamarkkinavirastolle on lailla säädetty ne perusteet, joilla se arvioi, onko siirtomaksuun, minkä yhtiö perii sähkön siirrosta, perusteet olemassa vai eikö ole. Silloin jos tällainen siirtoyhtiö perii liikaa maksuja, niin Energiamarkkinavirasto voi puuttua, niin kuin on muuten tehnytkin eräissä tapauksissa. Nyt minä en tunne tätä Tampereen tapausta, ollaanko siellä niin holtittomia, että perittään liikaa. Jos peritään, lupaan, että Energiamarkkinavirasto tulee lain sille määräämin valtuuksin varmasti puuttumaan tilanteeseen. Mutta hivenen epäilen, onkohan se ihan nyt joka kontiltaan noin kuin edustaja pelkää. Luotan, totta kai, Virtasen analyyttiseen kykyyn arvioida asioita, mutta pieni epäilyksen poikanen jää kuitenkin tuohon taakse.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Arvoisa ministeri, oikeastaan koko vihreä verouudistus nimenä sille, että korotetaan verotusta tasaverona syvemmin erittelemättä niiden energiamuotojen verotusta ja hyötyjä, joita kansalaiset käyttävät, tekee hallaa kansalaisten halulle tarvittaviin energiapoliittisiin muutoksiin. Kansalaiset näkevät kyseisen rahastuksen läpi. Ovathan Suomessa esimerkiksi öljypannut 80—95 prosentin hyötysuhteellaan maailman huippuluokkaa puhtaudessa. Tälle välinpitämättömänä hallitus syyllistää sekä käyttäjät että pannuja innovoineet firmat ja insinöörit. Ja autot: kun hallitus ohjasi dieseleihin, se korottaakin ensi vuoden alussa dieseliä ja kevytpolttoöljyn hintaa kohtuuttomasti. Ainoa hyvä asia, arvoisa puhemies, nykyhallituksen kannalta on se, etteivät kansalaiset autoilijoita lukuun ottamatta ehdi tajuta asiaa ennen kuin vasta ensi syksynä, kun lämmitysöljyt ja vastaavat tilataan.

Kysynkin vielä ministeri Pekkariselta, myöntääkö hän, että EU ei ole nyt syyllinen, koska kansalaisetkaan eivät tiedä. Se antaa pimeälle, kylmälle ja pitkien etäisyyksien Suomelle mahdollisuuden verottaa muuta Eurooppaa vähemmän lämmitykseen, valaisemiseen ja autoiluun liittyvissä asioissa Suomessa.

Puhemies:

Ja sitten vastaukseen.

Puhuja

Tämä on siis hallituksen syytä. Myöntääkö herra ministeri, näin ihan Arhinmäen tyyliin?

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Tällä vihreällä verouudistuksella muuten ei ole mitään tekemistä näitten sähkönsiirtohintojen kanssa. Ne ovat täysin kaksi erillistä asiaa. (Ed. Pertti Virtanen: Kyllä ne liittyvät kulutukseen!) Tämä ensimmäinen asia.

Mitä sitten tulee liikenteen polttoaineiden verojen nousuun ensi vuonna, siinäkin tuli pieni virhe. Se ei tapahdu ensi vuonna, vaan se tapahtuu vasta seuraavana vuonna, tämä uudistus.

Mitä tulee muutoin tähän verouudistukseen, näihin veroratkaisuihin nimenomaan lämmityksen ja sähkön osalta, jotka astuvat voimaan ensi vuonna — ja ne ovat ministeri Kataisen vastuulla olevia asioita, mutta koko hallitus kantaa niistä vastuun — niin, ed. Virtanen, kyllä niissä on aika hyvä periaate. Toisin kuin te väititte, ne rankaisevat pääsääntöisesti eniten niitä raaka-aineita, jotka aiheuttavat eniten päästöjä, eivätkä lainkaan, ed. Virtanen, verota eräitä sellaisia uusiutuvan energian muotoja, jotka eivät aiheuta päästöjä. Tässä mielessä tämä on askel ihan oikeaan suuntaan. Siitä voi olla eri mieltä, pitääkö ylipäänsä iskeä päähän niitä, jotka aiheuttavat päästöjä. Hallituksen mielestä pitää rangaista niitä ja suosia niitä, jotka eivät aiheuta päästöjä.

Puhemies:

Ja seuraavaan kysymykseen.

Puhuja

Ehkä perussuomalaistenkin kannattaisi noudattaa tätä tietä.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.