Täysistunnon pöytäkirja 120/2010 vp

PTK 120/2010 vp

120. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2010 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

Asumisoikeusasujien aseman parantaminen

Tuomo Puumala /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Keskustan eduskuntaryhmä ja keskusta ovat vaatineet asumisoikeusasujien asemaan selkeitä parannuksia määrätietoisesti jo yli vuoden ajan. Tein silloin kirjallisen kysymyksen, jonka perusteella useitakin asioita on nyt meillä käsittelyssä lainsäädännössä. Osa asumisoikeusasioista on korjattu, mutta siellä on edelleenkin selkeitä epäkohtia.

Kaksi yksityistä sijoittajaa on ostanut vastikään 150 000 eurolla enemmistöosuuden 5 300 asuntoa kattavasta Avain Asumisoikeus Oy:stä. Aran vahvistama kauppasumma on käsittämättömän pieni, sillä jo yksittäisen asunnon asumisoikeusmaksu on 20 000—30 000 euroa. Liikemiehet saavat yhtiön hallituksen hallintaansa, mutta oikeuksistaan taistelleet kymmeniä miljoonia yhtiöön sijoittaneet asukkaat joutuvat yhä tyytymään kahteen asukaspaikkaan hallituksessa. Ara on käytännössä hyväksynyt tämän kaupan. Kysyn ministeriltä:

Onko tehdyllä kaupalla myös teidän poliittinen tukenne, arvoisa asuntoministeri?

Asuntoministeri Jan Vapaavuori

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin haluan todeta, että eduskunnan ympäristövaliokunta on juuri tainnut käsitellä lakiesityksen, jolla asumisoikeusasukkaitten asemaa parannetaan, ei välttämättä juuri niin paljon kuin ed. Puumala tai joku muu haluaa, mutta joka tapauksessa on tehty merkittävä askel tähän suuntaan.

Mitä sitten tulee tähän kauppaan, johon ed. Puumala kiinnitti huomiota, niin myös eduskunnan ympäristövaliokunta on kiinnittänyt tähän huomiota ja pyytänyt allekirjoittaneelta asiaan selvityksen, jonka tulen antamaan ensi viikolla. Sinänsä kauppa on kaiken järjen mukaan ollut laillinen. Ara on käynyt sen läpi, se on käyty myös meillä ministeriössä läpi, se on ollut laillinen. Sen takia, totta kai, ministerinä, joka kunnioittaa lakia, ei voi mitään muuta kuin todeta, että se on laillinen ja sen takia se on hyväksyttävä. Mutta totta kai me joudumme pohtimaan filosofiaa tässä taustalla, onko meillä semmoinen laki, joka mahdollistaa semmoisia asioita, joita emme halua, ja se on asia, jota tulemme käymään yhdessä ympäristövaliokunnan kanssa läpi ensi viikolla.

Tuomo Puumala /kesk:

Herra puhemies! Ministeri Vapaavuori, aika mielenkiintoista, että Aran ylijohtaja Rossilahti on julkisuudessakin todennut, että asumisoikeusjärjestelmän luominen yhtiömuotoiseksi oli ehkä alun perinkin jonkinasteinen virhe. Valtion tuella ja asukkaiden panoksella luotu varallisuus on nyt joutumassa tuuliajolle. Näkisin, että mahdollisuus oikeudenmukaisempaankin kehitykseen olisi kuitenkin olemassa. Esimerkiksi Avain Asumisoikeuden valtakunnallinen asukaskokous on päättänyt, että asukkaat ovat valmiita ostamaan Avain Asumisoikeudelta myytävänä olevat 49 prosenttia. Myös muissa yhtiöissä kyseinen ratkaisu olisi mahdollinen. Samalla omistus olisi syytä muuttaa säätiö- tai yhdistysmuotoiseksi.

Oletteko te asuntoministerinä valmis tukemaan asukkaiden oikeuksia käyttämällä poliittista valtaanne siten, että asukkaat voivat saada itse rahoittamansa yhtiöt hallintaansa?

Asuntoministeri Jan Vapaavuori

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin tämä lainsäädäntö, jos tähän viitataan, on laadittu joskus 1990-luvun alussa ja sitä on sen jälkeen sovellettu itse asiassa varsin hyvin kokemuksin. Asumisoikeusasuminen on asumismuoto, joka on vuokra-asumisen ja omistusasumisen välimuoto ja joka on osoittanut suosionsa. Edelleen nyt varsinkin kriisiaikana, kun niitä onneksi saatiin muutamia tuhansia lisää, hakijoita riitti vaikka kuinka paljon. Myös asukkaat ovat pääosin tyytyväisiä tähän. Meillä on tiettyjä haasteita ja ongelmia tiettyjen omistajatahojen kanssa muun muassa tiedonsaannin osalta, ja niitä on pyritty lainsäädännöllä parantamaan.

Mitä sitten taas itse näihin omistusjärjestelyihin tulee, niin on mahdotonta ajatella, että me rupeamme 2010-luvulla ikään kuin laittamaan kokonaan uusiksi järjestelmää, joka meillä on 25—30 vuotta ollut.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.