Täysistunnon pöytäkirja 120/2010 vp

PTK 120/2010 vp

120. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2010 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

Yliopistojen varainhankinnan edistyminen

Outi Mäkelä /kok:

Arvoisa puhemies! Vuoden alusta meillä on ollut voimassa uusi yliopistolaki, joka on ollut yliopistoille myös taloudellisesti hyvin merkittävä uudistus. Yliopistoja on pääomitettu ja niiden kassavarallisuutta kartutettu lähes miljardilla eurolla. Ensi vuonna yliopistojen valtion rahoitus nousee peräti 160 miljoonaa euroa, ja rahoituksen sitominen indeksiin puolestaan turvaa sen, että rahoitus nousee jatkossa kustannustason nousun mukana. Rahoituspohjaa laajentaakseen yliopistot voivat nyt myös kerätä yksityisiä lahjoituksia, ja valtio kompensoi yliopistoille jokaista lahjaeuroa kohden 2,5 euroa. Hallitus pidensi hiljattain lahjoitusten keräysaikaa vuoden lopusta ensi vuoden kesäkuuhun saakka. Kysyisinkin nyt opetusministeri Virkkuselta:

Miten yliopistot ovat edistyneet varainhankinnassaan, ja onko näitä tavoitteita saavutettu?

Opetusministeri Henna Virkkunen

Arvoisa puhemies! Asia on juuri niin, että vaikka yliopistot todella irtautuivat valtiosta tämän vuoden alusta, valtio edelleenkin rahoittaa yliopistojen toiminnan, ja ensi vuonna tuo rahoitus on noin 1,8 miljardia euroa. Siinä on vieläpä tuo indeksi, joka vuosittain nostaa tuota perusrahoitusta. Näin ollen yksityisen pääoman kerääminen ei ole edellytys yhdenkään yliopiston kehittymiselle, mutta se on toki tervetullut lisä, ja valtio on halunnut kannustaa yliopistoja nyt käyttämään tätä uutta mahdollisuutta, koska ne eivät enää todella ole valtion virastoja vaan voivat ottaa yksityistä pääomaa vastaan.

Keräsimme tuossa lokakuun alussa yliopistoilta tiedon, miten varainhankinta oli edistynyt, ja julkisoikeudelliset yliopistot olivat noin 60 prosenttia saaneet tavoitteistaan silloin kootuksi. Hallitus päätti todella jatkaa tuota määräaikaa tämän vuoden lopusta tuonne kesäkuun loppuun. Mutta niille rahoille, jotka tämän vuoden loppuun mennessä on kerätty, maksetaan vastinraha jo tuossa alkuvuodesta, ja hallitus on omassa talousarvioesityksessään varautunut täysimääräisesti tähän vastinrahaan. Tuo ehdotushan on täällä parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Outi Mäkelä /kok:

Arvoisa puhemies! Hallitus esittää myös, että yksityishenkilön yliopistolle antamien lahjoitusten verovähennysoikeutta jatketaan yhdellä vuodella. Yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset korkeakouluille tukevat suomalaista korkeaa osaamista, tiedettä ja taidetta. Samalla verovähennysoikeus vahvistaa yliopistojen suhteita alumnikuntaan. Kysyisinkin nyt:

Onko mitään syytä, miksi verovähennysoikeutta ei voitaisi vakinaistaa?

Opetusministeri Henna Virkkunen

Arvoisa puhemies! On aivan totta, että tämä käynnistynyt varainhankintamahdollisuus on virittänyt myös yliopistojen alumnitoimintaa, ja se on erittäin tervetullutta. Monessa maassahan suurin osa yliopistojen varoista tulee nimenomaan alumneilta, ja vaikka summat ovat hyvin pieniä, lahjoittajia on niin paljon, että pääoma on karttunut vuosikymmenien aikana suureksi. Suomessa toki valtio rahoittaa yliopistojen toiminnan jatkossakin, mutta on hienoa, että myös yksittäiset henkilöt ovat halunneet tukea koulutusta ja tiedettä. Alun perinhän tuon yksityishenkilöiden verovähennysmahdollisuuden piti päättyä tämän vuoden lopussa, mutta hallitus antoi eduskuntaan esityksen, jonka mukaisesti tuota verovähennysmahdollisuutta jatkettaisiin vielä ensi vuoden loppuun. Itse pidän erittäin hyvänä sitä, että se myös vakinaistettaisiin, koska uskon, että se osaltaan tiivistäisi jatkossakin yliopistojen ja alumnien suhteita.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.