Täysistunnon pöytäkirja 120/2010 vp

PTK 120/2010 vp

120. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2010 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpideohjelma köyhyyden vähentämiseksi

Håkan Nordman /r:

Arvoisa puhemies, värderade talman! Det finns alltför många människor som tvingas leva i fattigdom.

On aivan liian paljon köyhiä. Tiedämme, että tämä vuosi on EU:n köyhyyden ja syrjinnän torjunnan vuosi. Tavoitteeksi on asetettu, että pudotetaan köyhien lukumäärää noin 20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä, mikä tarkoittaisi vähennystä noin 150 000:lla Suomessa.

Regeringen har lovat att göra ett åtgärdsprogram och jag undrar om någonting är på kommande.

Eli hallitus on luvannut tehdä toimenpideohjelman, ja kysyn asianomaiselta ministeriltä:

Onko tekeillä ja tulossa?

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula

Arvoisa herra puhemies! Ohjelma on tekeillä ja tulossa. Vuoden loppuun mennessä hallitus tulee antamaan oman ohjelmansa, jonka tavoitteena on se, että meillä on 150 000 köyhyysrajan alapuolella olevaa ihmistä tämän vuosikymmenen lopussa.

Håkan Nordman /r:

Arvoisa puhemies, värderade talman! Jag frågar:

Mikä pääsisältö tulee olemaan? Onko kyse varsin monipuolisesta ohjelmasta vai onko pääpaino jossain?

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula

Arvoisa puhemies! Eurooppa-tason tavoitteet tai lähtökohta siinä, miten köyhyys määritellään, on kolmessa luokassa. Yksi on se, mikä on tulotaso verrattuna keskimääräiseen tulotasoon yleensä. Toinen on 9 kohdan aineellisten asioitten lista, joista neljä toteutuessaan tarkoittaa köyhyysrajan alapuolella elämistä. Ja kolmas on se, että ollaan yli vuoden työttömänä, on talous, jossa ollaan yli vuoden työttömänä. Nämä on ne kolme luokkaa, joissa ihmiset ovat. Me haemme keinoja, joilla kaikissa näissä EU:n asettamissa tavoitteissa pystyttäisiin ihmisiä nostamaan köyhyysrajan yläpuolelle. Tietysti meidän kohdallamme kaikkein keskeisintä on se, että ihmisillä olisi töitä ja työttömyyden kierre saataisiin mahdollisimman monelta katkaistua.

Puhemies:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.