Täysistunnon pöytäkirja 120/2010 vp

PTK 120/2010 vp

120. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2010 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

Puurakentamisen edistäminen

Timo Juurikkala /vihr:

Arvoisa puhemies! Puu on uusiutuva luonnonvara, jota Suomessa on runsaasti. Puun energiakäyttöä ollaan jatkossa tukemassa vahvasti. Sen sijaan puutuotteiden ja puurakentamisen puolella ei ole vastaavaa järjestelmää, jolla asiaa edistettäisiin. Puurakentamisen edistämisen tarpeista vallitsee laaja yksimielisyys, ja nyt tarvittaisiin puurakentamisen volyymin kasvattamiseksi laajamittaisia pilotti- ja esimerkkihankkeita, jotta suunnittelijat ja rakentajat oppisivat tätä alaa ja jotta puurakentamisen hintakilpailukyky paranisi. Kysynkin asianomaiselta ministeriltä:

Mihin konkreettisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä puukerrostalojen ja puusta rakennettavien julkisten rakennusten lisäämiseksi?

Asuntoministeri Jan Vapaavuori

Arvoisa puhemies! Tämä asia kuuluu varmaan ihan yhtä paljon ministeri Pekkariselle kuin allekirjoittaneelle. Allekirjoittaneella on yksi pieni siivu siinä kokonaisuudessa eli rakentamismääräykset, jotka Suomessa ovat, poiketen Ruotsista ja eräistä muista, sen kaltaisia, että se on ainakin osin hidastanut puukerrostalojen ja julkisen puurakentamisen edistymistä. (Ed. Skinnari: Mitä aiot tehdä?)

Noin vuosi sitten asetin työryhmän, joka on nyt siis noin vuoden tätä asiaa puinut. Kysymys ei ole ihan helppo, siellä ovat kaikki keskeiset etujärjestöt edustettuina ja koko vuoden ajan on ollut tiettyä erimielisyyttä siitä, kuinka paljon voidaan tässä asiassa mennä eteenpäin. Mutta nyt olemme kuitenkin siinä tilanteessa, että tämä työryhmä tulee ensi viikolla jättämään mietintönsä, ja suhtaudun hyvin valoisasti siihen, että ne esteet, mitkä tältä osin puukerrostalorakentamisen tiellä ovat olleet, ovat taakse jäänyttä elämää.

Sen lisäksi tarvitsemme kyllä paljon muutakin. Tarvitsemme osaamista, tarvitsemme innokkaita rakennuttajia jne., jne., ja tällä sektorilla meillä on elinkeinopolitiikasta vastaavan ministeri Pekkarisen kanssa paljon hyviä yhteisiä projekteja käynnissä.

Timo Juurikkala /vihr:

Arvoisa puhemies! Nyt en ihan saanut vastausta siihen asiaan, jota kysyin. Siis mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä tämän puurakentamisen konkreettiseksi edistämiseksi? Ministeri Vapaavuori vastasi siihen, että nyt ollaan mahdollisia esteitä rakennusmääräysten osalta poistamassa, mutta se ei vielä generoi välttämättä näitä innokkaita rakentajia, joihin ministeri Vapaavuori vastauksessaan viittasi. Tätä juuri kysyin, millä sitä rakentajien intoa saadaan lisääntymään.

Osoitan kyllä kysymykseni sekä ministeri Vapaavuorelle että ministeri Pekkarisille, ensittäin Vapaavuorelle siltä osin, että julkisen rakentamisen osalta, julkisen asuntorakentamisen osalta, valtion Ara ja kunnalliset rakennusyhtiöt voisivat toimia tässä moottoreina.

Pekkarisen puolelle kysymys siltä osin, miten on esimerkiksi julkisten rakennusten osalta, voitaisiinko jotain investointitukia tai siemenrahoitusta näitten pilottihankkeitten osalta ajatella.

Asuntoministeri Jan Vapaavuori

Arvoisa puhemies! Meillä on useita esteitä, minkä takia puurakentaminen ei ole edistynyt. Yksi on varmaan rakentamismääräykset, yksi on osaamisen puute, yksi on kiinnostuksen puute, yksi on perinteen puute. Rakentamismääräyksiin liittyvä ongelma tulee varmasti ratkaistua lähiaikoina, mutta se ei ole ainoa asia, joka pitää hoitaa. Ja tämä vaatii laajaa kansallista yhteisymmärrystä, laajaa kansallista monien eri tahojen innostusta asiasta samanaikaisesti.

Omalla vastuualueellani hoidan noita rakentamismääräyksiä. Mutta vielä emme ole niin pitkällä, että voisimme lähteä liikkeelle siitä, että esimerkiksi valtion tukemassa asuntotuotannossa olisi nimenomaan tämä asia, mitä haluttaisiin pönkittää, mutta toivottavasti muutaman vuoden päästä olemme.

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Julkisten hankintojen normiston, säännösten muuttaminen voisi olla yksi tapa, jolla julkinen valta itse hankintoja tehdessään voisi aina priorisoida puun vaihtoehtoja.

Mitä muutoin tulee alan edistämiseen, me olemme lähteneet oikeastaan niin kuin alkujuurista lähtien. Tutkimukseen, tuotekehitykseen, Puuska-ohjelman avulla pannaan rahaa, jotta alan kehittelijät siis toimijat kehittäisivät uusia tuotteita, joille sitten ihan aito kysyntä, kilpailukykyinen kysyntä voi löytyä. Viennin ja kansainvälistymisen tarpeisiin tälle vuodelle lisättiin useita miljoonia euroja rahaa ja tämän lisäksi myöskin esimerkiksi näitten standardien kehittämiseen. Puuelementtirakentamisessa ei ole olemassa yhteisiä mitoitus- ja standardiperusteita, joka on aika yllättävä asia. Nyt paraikaa laaditaan näitä yhteisiä hankkeita. Monia tämän tyyppisiä hankkeita on liikkeellä, jotka tähtäävät siihen, että niille, jotka haluavat rakentaa puusta, ihan oikein syntyvät paremmat edellytykset tällaisten hankkeiden läpiviemiseen.

Puhemies:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.