Täysistunnon pöytäkirja 120/2010 vp

PTK 120/2010 vp

120. TORSTAINA 25. MARRASKUUTA 2010 kello 16.03

Tarkistettu versio 2.0

Turvapaikka- ja oleskelulupahakemusten käsittelyn nopeuttaminen

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Osoitan kysymykseni ministeri Thorsille.

Viime viikolla tanskalaiset ja ruotsalaiset lehdet kertoivat, miten Tanskassa yhteistyö eri viranomaisten välillä on johtanut siihen, että turvapaikka- ja oleskelulupahakemusten käsittelyaika on pudonnut 5 kuukaudesta 2 kuukauteen — siis yhteistyö viranomaisten välillä. Suomessahan se on 7,5 kuukautta keskimäärin. Kysyn:

Oletteko te tutustunut tähän, ja jos te olette tutustunut, aiotteko te samaa menetelmää tuoda Suomeen, ja mikäli te ette taas ole tutustunut, aiotteko te tutustua siihen?

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

Arvoisa puhemies! Arvoisa ed. Kallis, mitä tulee esimerkiksi Ruotsin nopeaan järjestelmään, olen tutustunut siihen hämmästyttävän hyvin, koska olen saanut sieltä raportteja. Heillä on huomattavasti lyhyempi tavoiteaika, ja nyt, kun olemme saaneet jonot purettua niin, että Maahanmuuttovirasto pystyy tekemään enemmän päätöksiä kuin tulee hakemuksia, niin on nimetty seurantahenkilö muun muassa katsomaan meidän lähtökohdistamme käsin, miten asioita voidaan selvittää. Meillä on tiivis pohjoismainen yhteistyö myöskin näissä asioissa, ja seuraamme kaikkia Pohjoismaita, mutta erityisesti nyt meidän järjestelmässämme, joka muistuttaa enemmän Ruotsin kuin Tanskan järjestelmää, on tärkeää tehdä nopeita päätöksiä.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! En minä kysynyt, oletteko te tutustunut Ruotsin järjestelmään, vaan minä kysyin, oletteko te tutustunut siihen Tanskan järjestelmään, (Ed. Zyskowicz: Ne ovat eri maita!) josta niin paljon on viime viikolla kirjoitettu. Oletan, että siellä noudatetaan lakia, ja uutinen sieltä oli se, että käsittelyaika on pudonnut 5 kuukaudesta 2 kuukauteen. Sehän on kaikkien etu. Se on ennen kaikkea hakijoitten etu.

Uudistan kysymyksen: Oletteko te tutustunut siihen, miten Tanskassa tänä päivänä toimitaan?

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

Arvoisa puhemies! Olen tutustunut moniin asioihin Tanskassa, mutta tähän asiaan en ole tutustunut paikan päällä. Kävin Tanskassa viime viikolla, mutta silloin ei ollut mahdollisuutta siihen tutustua. On selvää, että kaikki ideat ovat tervetulleita, mutta meidän hallintojärjestelmässämme lopullinen päätöksenteko on toisella tavalla, muun muassa valitustuomioistuimet ovat eri lailla Suomessa kuin Tanskassa. Kaikin osin ei ole mahdollista ottaa samoja malleja tänne.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.