Täysistunnon pöytäkirja 121/2004 vp

PTK 121/2004 vp

121. TIISTAINA 16. MARRASKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain ja polttoainemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kun luin näitä hallituksen esityksiä, niin kiinnitin huomiota siihen, että tämä ajoneuvolain ja polttoainemaksusta annetun lain 9 §:n muuttaminen, joka tietysti on periaatteellisesti aika pieni asia, perustuu taas EY-tyyppihyväksyntää koskeviin vaatimuksiin. Kun luki esimerkiksi 14 §:ää ja siellä ilmeisesti 2 momenttia, millä tavoin traktorit nyt tämän uuden luokituksen mukaan jaetaan erilaisiin luokkiin, ei voi olla hämmästelemättä sitä suurta viisautta, joka siellä EU:n puitteissa on, kun tehdään tällaisia erittäin pieniä luokituseroja eri luokan traktoreille ja sen jälkeen on uusia pykäliä pilvin pimein, joissa viitataan sitten T1-, T2-, T3-, T4- jne. traktoreihin.

Voi sanoa, arvoisa puhemies, että tavallinen maallikko ei näistä paljon hyödy eikä saa irti, ja uskoisin näin, että sellainen talonpoika, joka ensi kertaa näitä lukee, ei voi kuin ihmetellä, mitä viisauksia EU on jälleen keksinyt heidän traktoreihinsa.

Keskustelu päättyy.