Täysistunnon pöytäkirja 121/2004 vp

PTK 121/2004 vp

121. TIISTAINA 16. MARRASKUUTA 2004 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

 

Raimo  Vistbacka  /ps:

Arvoisa puhemies! Tässä liikennevaliokunnan yksimielisessä mietinnössä hyväksytään hallituksen esitys. Ainoastaan yhden sanan osalta valiokunta on sitä muuttanut.

Mutta haluan tässä toisessa käsittelyssä vielä korostaa sitä, että tietysti hallituksen esityksen ja ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn muodon mukaisesti tässä pyritään yhtenäistämään ajokieltoja ja niitä myöskin ankaroitetaan. Mutta toisaalta toivoisin, että silloin, kun näitä toteutetaan käytäntöön, huomioitaisiin erityisesti muun muassa 78 §:n mainitsemat vaikutukset toimeentuloon ja välttämättömään liikkumiseen. Ne ovat myöskin 80 §:n Varoitus-nimikkeen alla perusteina, joilla voidaan antaa ainoastaan varoitus.

Arvoisa puhemies! Toivoisin myös, että kun ministeriö antaa ohjeistusta kentälle, siinä kiinnitettäisiin huomiota yhä enemmän siihen, että olosuhteet monta kertaa pitää huomioida, ei yksinomaan se määrätty ylinopeus, jota tietysti periaatteessa pitäisi noudattaa ja pitää noudattaa, vaan myös se, että on olemassa inhimillisiä tekijöitä ja myöskin se, että ei aiheuteta muille vaaraa, jos muutaman kilometrin tunnissa on ylitys.

Arvoisa puhemies! Toivon todella, että tällä lailla nyt olisi se vaikutus, mitä alun perin on haluttu, mutta ei liian ankaralla kädellä kuitenkaan alkuvaiheessa lähdettäisi liikkeelle.

Keskustelu päättyy.