Täysistunnon pöytäkirja 121/2008 vp

PTK 121/2008 vp

121. TIISTAINA 9. JOULUKUUTA 2008 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

 

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Koska ykköskäsittelyssä käytiin laaja keskustelu aiheesta, niin luen lausumaehdotuksen, joka on vastalauseessa: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää pikaisesti mahdollisuudet laajentaa sairaanhoitovakuutuksen rahoituspohjaa niin, että myös työnantajat velvoitetaan maksamaan sairaanhoitomaksua vakuutettujen maksurasituksen kasvun hillitsemiseksi." Esitän lausumaehdotuksen äänestettäväksi.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Viitaten kaikkiin niihin moniin puheenvuoroihin, joita käytin ensimmäisessä käsittelyssä, kannatan ed. Marjaana Koskisen ehdotusta.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä asiassa olen nyt ehdottomasti eri mieltä opposition kanssa, että tätä sairausvakuutusmaksua pantaisiin lisää työnantajan maksettavaksi. Sairausvakuutuksen kokonaiskorvauksethan ovat 4,4 miljardia, josta työtulovakuutusta on puolet ja sairaanhoitovakuutusta toinen puolisko. Jo tästä työtulovakuutuksesta, josta muuten maksetaan meidän vanhempainpäivärahamme, sairauspäivärahamme jne., 1,5 miljardia maksavat työnantajat. Sitten meillä on tämä sairaanhoitovakuutus, joka siis on noin vähän yli 2 miljardia, ja siitähän työntekijät maksavat osansa, mutta alle miljardi euroa. Mutta valtio maksaa siitä 1,1 miljardia. Eli ei nyt enää pidä panna työnantajia maksamaan enemmän vakuutusmaksuja, kun ne nyt jo maksavat enemmän kuin me tavalliset kansalaiset, palkansaajat. Kyllä täytyy vähän ajatella tämän maan kilpailukykyä, ja ottakaa huomioon, mitä oppi-isänne Raimo Sailas moneen kertaan on sanonut. Ei nyt enää lisää maksuja työnantajille, muuten meillä ei ole rahaa enää maksaa näitä palveluja, joita meillä on.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Asko-Seljavaara, älkää nyt laittako veroja valtion maksettavaksi. Asia on nimittäin sillä tavalla, että kyllä ne työntekijät maksavat valtaosan niistä veroistakin. Eli tämä koko sairauskuluosuus näistä maksuista kohdistuu kyllä työntekijöille. Ongelman ydin on se, että kun keskeisen osan tästä osuudesta muodostavat lääkekorvaukset ja kun lääkekorvausten määrä kasvaa merkittävästi, nopeammin kuin esimerkiksi sairauspoissaoloista johtuvat kustannukset, niin tätä kautta työntekijöitten osuus tästä kokonaispotista kasvaa. Kun tämä kahtiajako tehtiin, niin silloin selkeänä lähtökohtana oli se, että nämä maksuosuudet pysyisivät ennallaan. Kun näin ei ole, niin tämän lausuman mukainen ehdotus on huomattavan tarpeellinen.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Ykköskäsittelyssä käytiin vastaava keskustelu, ja vuodesta 2002 lähtien työnantajien maksama osuus Kansaneläkelaitoksen tuotoista on vähentynyt. Keskimäärin tällä hetkellä se on alle 22 prosentin luokkaa, kun vuonna 1998—2001 työnantajat maksoivat 25—26:ta prosenttia Kansaneläkelaitoksen tuotoista. Kysehän on siitä, että nyt puhutaan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta, ja toivon myös, että kun ed. Sirpa Asko-Seljavaara menee vaalikentille, niin hän kertoo sen, että on muuten tätä mieltä, että eläkeläiset, työttömät, palkansaajat maksakoot enemmän sairausvakuutusmaksua, koska hän ei halua, että tässä kassassa ovat työnantajat maksamassa ollenkaan. Eli valtio ja vakuutetut rahoittavat tämän kassan tällä hetkellä (Ed. Asko-Seljavaara: Ei ole näin!) ja kuitenkin työntekijät saavat myös lääkekorvauksia käyttöönsä.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Nyt ed. Marjaana Koskinen ottaa tästä budjettikirjasta esille sivun 614 ja katsoo, kuka sairausvakuutuksen maksaa. Siitä maksaa valtio 1,1 miljardia, ja työnantajamaksut ovat 1,5 miljardia, ja työntekijät, palkansaajat, maksavat vain 818 miljoonaa. Siis te annatte täysin väärän kuvan nyt siitä, että palkansaajat maksavat enemmän. Palkansaajat maksavat sen takia prosentuaalisesti vähemmän, koska valtio maksaa yhä enemmän tästä sairaanhoitovakuutuksesta. Katsokaa nyt tämä sivu 614!

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Arvoisa ed. Asko-Seljavaara, kun minulla nyt ei ole sitä budjettikirjaa täällä ja teillä se on, niin kaivakaa nyt sieltä se kohta, jossa kerrotaan, ketkä ne verot maksavat. Ne verot ... (Ed. Asko-Seljavaara: Nyt puhutaan sairausvakuutusmaksusta!) — Niin, mutta kun te juuri itse todistitte, että merkittävän osan tästä sairaanhoitovakuutusmaksusta maksaa valtio, niin kyllä valtio kerää ne rahat veroina ja ne verot maksavat ennen kaikkea työntekijät. (Ed. Asko-Seljavaara: Ja te ette halua veronkevennyksiäkään!)

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Lausumaa ei olisi tehty, jos työnantajat maksaisivat sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksuja, ed. Asko-Seljavaara, eli vakuutetut ja valtio maksavat.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Siis työnantajat maksavat sekä työtulovakuutusta 1,5 miljardia että vielä työterveyshuollosta 50 prosenttia, joten kyllä työnantajat tavallaan maksavat enemmän koko tästä sairausvakuutuksesta kuin me työntekijät.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Asko-Seljavaara, emme puhu nyt työtulovakuutuksesta, vaan puhumme nimenomaan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta, jota muutettiin lainsäädäntönä kaksi kolme vuotta sitten, ja siihen kassaan eivät maksa työnantajat, piste.

Keskustelu päättyi.