Täysistunnon pöytäkirja 121/2008 vp

PTK 121/2008 vp

121. TIISTAINA 9. JOULUKUUTA 2008 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

 

Jouko Skinnari /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että lakiehdotus hylätään. Näissä hallituksen esityksen perusteluissa ei juurikaan ole tuotu esille mitään sellaista, joka olisi perusteltu syy sille, että nykyisin tasavallan presidentille kuuluva tehtävä nimittää Suomen Pankin johtokunnan jäsenet muutettaisiin sillä tavoin kuin tässä esitetään eli se olisi Eduskunnan pankkivaltuuston tehtävä. Nykyinen porvarihallitus, joka on tämän esityksen antanut, on asettanut äskettäin parlamentaarisen perustuslakia muuttavan työryhmän, jossa myös presidentin nimitysvalta on esillä, ja tästä syystäkin tuntuu oudolta, että nyt sitten tällä tavoin pilkottuna tuodaan näitä esityksiä.

Äskettäinhän täällä oli Finanssivalvonnan kokonaisuudistus, jossa yhteydessä Finanssivalvonnan johtajan nimittäminen otettiin pois tasavallan presidentiltä ja siirrettiin Eduskunnan pankkivaltuuston tehtäväksi. Eduskunta onkin näin viime viikkoina kasannut itselleen samalla, kun sillä on valvontavalta pankkeja, vakuutuslaitoksia kohtaan, nimitysvallan ja sitten myös täällä käsittelee asianomaiset kertomukset ja tällä tavoin myöntää tai ei myönnä tili- ja vastuuvapautta nimittämilleen henkilöille. Tässä suhteessa Euroopan keskuspankki, joka viime kaudella, kun rahastojen osalta tämä asia oli esillä ja sen sivutuotteena oli tämä esitys, jota silloin ei käsitelty lainkaan, silloin nimenomaan korosti tätä riippumattomuutta.

Täällä hallituksen esityksessähän tuodaan esille tämä perustuslakivaliokunnassa viime kaudella ollut mietintö, jossa todettiin, että Suomen Pankin valtiosääntöiseen asemaan sopii nykyistä selvästi paremmin menettely, jossa johtokunnan jäsenten nimitysoikeus siirretään tasavallan presidentiltä pankkivaltuustolle — erittäin merkittävä lausuma, ilman että sitä on mitenkään perusteltu.

Tämän tyyppiset asiat tietysti olisi parempi selvittää nyt tässä asianomaisessa työryhmässä, jossa kaikki puolueet ovat edustettuina, eikä niin, kuten tässä nyt tehdään, että tämä asia tuodaan erillisenä ilman laajempia perusteluja.

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Skinnarin tekemään hylkäysesitystä ja kummeksun myöskin tätä kiirettä, koska tässä lakiesityksessä ei ole mitään muuta esitystä eikä mitään muuta kohtaa koko Suomen Pankkiin liittyen kuin ainoastaan tämä nimitysvallan siirtäminen.

Vielä tähän lisäyksenä, että näillä erityislainsäädännöillä jo nyt ollaan viemässä presidentin valtaoikeuksia ilman, että parlamentaarinen perustuslakia pohtiva työryhmä on saanut asiasta mitään esitystä. Myöskin kolmannessa kohdassa, joka on valmiuslaki, presidentin valtaoikeuksiin ja mahdollisuuteen ja yhteistyömahdollisuuksiin puututaan merkittävällä tavalla. Kuulostaa, hyvin suurissa lainausmerkeissä sanottuna, mielenkiintoiselta toimintatavalta tältä hallitukselta tuoda erityislainsäädännöllä näitä kohtia ennen kuin työryhmä on tehnyt työnsä.

Erkki  Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Oppositio ei näköjään ollenkaan ymmärrä, että tuottavuusohjelma vie paljon paikkoja hyviltä poliittisilta virkanimityksiltä ja sitä varten pitää niitä järjestää lisää niin paljon, kun vallassa on.

Jouko Skinnari /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä nimittämisessähän on tärkeätä tämä valtioneuvoston osuus. Siinähän valtioneuvosto pankkivaltuuston esityksestä käy läpi nämä ehdokkaat, ja asianomaisen ministerin, joka esimerkiksi tässä hallituksessa on ministeri Kiviniemi, tehtävänä on tehdä esitys tasavallan presidentille, ja näin nämä henkilöt, jotka tulevat nimitetyiksi näin merkittäviin tehtäviin, joutuvat käymään läpi tällaisen julkisuusprosessin.

Itsekin voin sanoa, kun olen ollut Suomen Pankin pääjohtajan nimitysmenettelyssä 10 vuotta sitten mukana, ja mitä näitä nimityksiä muutoinkin on ollut, että yleensä ne ovat menneet yksimielisesti lukuun ottamatta yhtä tapausta, jossa kaksi eduskunnan jäsentä olivat tässä mukana mutta eivät tulleet nimitetyiksi. Minusta varmasti se on ollut valitettavaa, mutta se ei myöskään voi olla syy sitten, että tätä nimitysmenettelyä tällä tavoin muutettaisiin, koska tämä nykyinen järjestelmä on toiminut erittäin hyvin. Nyt Suomen Pankin johtokuntaan tulee tilanne, jossa pääjohtaja on presidentin nimittämä, kansan valitseman presidentin nimittämä, ja muut jäsenet ovat Eduskunnan pankkivaltuuston nimittämiä. (Ed. Pulliainen: Jotka kansa on valinnut kuitenkin!) — Kansa on valinnut nekin, sama kansa, mutta sen takia ihmettelenkin, miksi samalta kansalta otettavia tehtäviä tällä tavoin siirrellään.

Keskustelu päättyi.