Täysistunnon pöytäkirja 121/2009 vp

PTK 121/2009 vp

121. TIISTAINA 8. JOULUKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

23) Hallituksen esitys laiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa herra puhemies! Viime aikoina on esitetty uudistettavaksi lainsäädäntöä ja käytäntöjä siten, että voidaan tukea kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostamista ja rekisteröintiä. Kolmiulotteisella kiinteistöllä tarkoitetaan sellaista maanpinnan ylä- ja alapuolista kiinteistöä, jonka ulottuvuus määritellään vaaka- ja pystysuunnassa. Kolmiulotteinen kiinteistö voi olla tila, tontti tai yleinen alue riippuen siitä, millaiseen käyttötarkoitukseen alue on asemakaavassa osoitettu.

Kysyn: vastaako hallituksen esitys vaatimukseen tehdä mahdolliseksi kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostaminen?

Keskustelu päättyi.