Täysistunnon pöytäkirja 121/2009 vp

PTK 121/2009 vp

121. TIISTAINA 8. JOULUKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

24) Hallituksen esitys laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

 

Timo Juurikkala /vihr:

Arvoisa puhemies! Saa nähdä, millainen keskustelu tästä sukeutuu, mutta sen verran toteaisin tästä osasta tätä lakiesitystä, joka koskee metsälain uudistusta, että tässä selvästi näkyy, että tätä on perinteisen tehometsätalouden perusasenteesta käsin tarkasteltu ja siihen on pykäliä säädetty koskien taimikon perustamisen määräaikoja ja taloudellisesti kasvatuskelpoisen taimikon määrittelyä ja sitä koskevaa tarkennusta siis.

Nämä tarkennukset sopivat harvinaisen huonosti vaihtoehtoisiin metsänhoitomenetelmiin eli erirakenteiskasvatukseen tai jatkuvaan kasvatukseen. Tarkoitan nyt esimerkiksi tätä taimikon keskipituuden määrittelyä 1,3 metriksi luontaisessa uudistumisessa. Tämä taimikon alkukasvuvauhti on hitaampi, ja tämä ei oikein sovi hyvin tähän tarkoitukseen.

Toisekseen tässä taimikon muodostumisen määräajassa on myös hiukan ongelmia, kun siellä on kolmen ja viiden vuoden määräajat. Sieltä se viisi vuotta on nyt poistumassa, ja vain kolme vuotta jää, ja se aikamäärä on pikkusen nafti kyllä, jos puhutaan erirakenteiskasvatuksesta.

Mutta, puhemies, ei sen enempää, kuin että toivon, että kun tätä lakiesitystä valiokunnassa käsitellään, niin valiokunta tarkastelisi vähän tästä jatkuvan kasvatuksen näkökulmastakin näitten pykälien vaikutuksia.

Keskustelu päättyi.