Täysistunnon pöytäkirja 121/2009 vp

PTK 121/2009 vp

121. TIISTAINA 8. JOULUKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

 

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Palaan vielä kerran tähän Helsingin Yliopiston Apteekin verotusasiaan. Se on täällä, kuten kuulimme jo ed. Sasin suulla, vanha privilegio ja tulee jatkumaan tulevaisuudessakin. Olisi ollut vain mukava tietää, mitenkä tähän suhtautuvat muu apteekkilaitos ja muut toimijat. Se jää edelleenkin arvoitukseksi, mutta nähtävästi saattaa olla, että se avautuu meille sitten maaliskuussa, kun saamme hallituksen esityksen.

Yleiskeskustelu päättyi.