Täysistunnon pöytäkirja 121/2012 vp

PTK 121/2012 vp

121. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2012 kello 14.02

tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

 

Eeva-Maria Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Kyse on hallituksen...

Puhemies Eero Heinäluoma:

Arvoisa edustaja, odotetaan vielä hetki, että sali hiljenee kuuntelemaan puhettanne. — Olkaa hyvä.

Puhuja:

Arvoisa puhemies! Kyse on hallituksen esityksestä nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä, joka nousee tässä tilanteessa todellakin käytännön tarpeesta, ja lukuisat asiantuntijalausunnot, muun muassa poliisilaitoksen antama, tukevat tätä esitystä.

Esityksen mukaan 14 vuorokautta, noin kaksi viikkoa, on lyhyt aika, olletikin kun esitutkintaviranomaisella on samaan aikaan useita muita tutkintoja hoidettavanaan. Siksi esitutkintaviranomaisen ilmoitusvelvollisuutta koskevan määräajan siirtäminen alkamaan siitä, kun esitutkinta on valmistunut, on perusteltua. Tämä kyseinen esitys turvaa ennen kaikkea nuorten asemaa siinä, että aiheetta ei heidän tietojaan tulla laajemmin jakamaan eri viranomaisille. Ensiksi saadaan tutkittua, ovatko he todellakin tehneet rikoksen, josta on mahdollisesti tulossa asianmukainen rangaistus.

Suomalaisessa kriminaalipolitiikassa tulisi juuri jatkuvasti seurata, mikä on tilanne kentällä, miten rikostutkintaa, tuomioistuintoimintaa ja rangaistuslaitosta koskevat sääntelyt käytännössä vaikuttavat. Niin poliisi, syyttäjät kuin tuomaritkin ovat sangen ylityöllistettyjä näinä päivinä, ja oikeuslaitostamme rasittaa myös yksikköjen keskittäminen ja jatkuva myllerrys tuomioistuinkentällä. Tämäkin tulee huomioida aikarajoja määrättäessä.

Rikoksesta epäillyn oikeusturvaa tämä ei heikennä. Joissakin tapauksissa seuraamusselvitysten laadinta toki jonkun verran viivästyisi nykyiseen tilanteeseen verrattuna, mutta voiko joku pitää tätä todellisena ongelmana? Vastaavasti nyt jäisi suuri määrä tarpeettomia seuraamusselvityksiä tekemättä, kun niitä ei tulisi enää ollenkaan, siis tilanteissa, joissa esitutkinnassa tai syyteharkinnassa todetaan, että rikosta ei ole tapahtunutkaan tai muusta syystä luovutaan toimenpiteistä. Eikö tätä järjestelmän turhaa kuormittamista juuri tulekin karsia?

Vastaavasti salaisten pakkokeinojen ilmitulo liian varhaisessa esitutkinnan vaiheessa on paha ongelma rikostorjunnan kannalta. Juuri sitähän tavallisten kansalaisten on vaikea ymmärtää, miksi rikoksentekijän, rikoksesta epäiltyjen oikeuksista pidetään kiinni niin tiukasti sellaisissakin tilanteissa, joissa näillä oikeuksilla hankaloitetaan rikosten selvittelyä.

Tässä mielessä lakiesitys on oikeansuuntainen ja suomalaisten oikeustajun mukainen. Toivonkin jatkossa lisää tällaisia esityksiä, joissa pyritään nopeasti tekemään lakimuutoksia ja turvaamaan ennen kaikkea nuorten rikoksentekijöiden asemaa.

Keskustelu päättyi.