Täysistunnon pöytäkirja 121/2012 vp

PTK 121/2012 vp

121. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2012 kello 14.02

tarkistettu versio 2.0

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

 

Laila Koskela /ps:

Arvoisa puhemies! Perussuomalaisten esityksen tavoitteena on kannustaa isiä käyttämään vanhempainvapaata, ja tämä on hyvä asia. Perhekäsitykseemme vedoten olemme kuitenkin sitä mieltä, että lapsilla on oikeus sekä isään että äitiin. Hallituksen esitys ei riittävästi ota tätä huomioon.

Pidämme myös tärkeänä erityisesti yksinhuoltajaperheiden ja monikkoperheiden — perheitä, jotka saavat kaksoset tai kolmoset ja niin edelleen — vanhempainetuuksiin liittyvien epäkohtien parantamista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme vastalause 2:n mukaista tekstimuutosta.

Ari  Jalonen  /ps:

Arvoisa puhemies! Aina kaikki asiat, jotka liittyvät perheisiin, pitää tehdä lapsen ehdoilla, ja tässäkin on kyse siitä.

Kannatan edustaja Koskelan tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.