Täysistunnon pöytäkirja 121/2012 vp

PTK 121/2012 vp

121. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2012 kello 14.02

tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

 

Lauri Heikkilä /ps:

Herra puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen hylkäysehdotuksen.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä esitystä.

Arto Pirttilahti /kesk:

Puhemies! Keskustalla on myös tästä asiasta esitetty hylkäysehdotus. Tämä on hyvin perusteltua, sillä täällähän myös Kataisen hallituksen ohjelmassa lukee, että hallitus seuraa nuorten viljelijöiden aktiivista toimintaa ja tilojen kannattavuutta, mutta tämä lakiesitys ei tätä tue.

Keskustelu päättyi.