Täysistunnon pöytäkirja 121/2012 vp

PTK 121/2012 vp

121. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2012 kello 14.02

tarkistettu versio 2.0

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

 

Lauri Heikkilä /ps:

Herra puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen hylkäysehdotuksen.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.