Täysistunnon pöytäkirja 121/2013 vp

PTK 121/2013 vp

121. TORSTAINA 28. MARRASKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansallisgalleriasta ja kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansallisgalleriasta ja kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 72/2013 vp) täydentämisestä

 

Eeva-Johanna Eloranta /sd:

Arvoisa puhemies! On tärkeää, että tulevan Kansallisgallerian toimintaedellytyksiä edistetään, jotta sille voidaan luoda mahdollisuuksia kehittyä vahvaksi kansallisen ja kansainvälisen kulttuurikentän toimijaksi. Kansallisgallerian tulee toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja edistää toiminnallaan kuvataiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Taiteen kautta museo ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edistää samalla luovaa hyvinvointiyhteiskuntaa.

On tärkeää, että museon toimintamahdollisuuksia voidaan kehittää myös oman varainhankinnan kautta, jotta voidaan varmistaa kansallisomaisuutemme säilyminen ja sen saattaminen kansalaisten nähtäville. Tätä tarkoitusta varten Kansallisgallerian oikeus rahankeräysluvan saamiseen onkin olennaisen tärkeää.

Arvoisa puhemies! Suomessa varainhankinta taiteellista toimintaa varten ei ole uusi asia. Jo 1800-luvulta lähtien taiteen ja taiteilijoiden tukemiseksi on järjestetty rahankeräystä. Myös lukuisat museoiden ystävyysyhdistykset ja tukisäätiöt ovat järjestäneet rahankeräyksiä taideteosten hankkimista varten. Tällä esityksellä mahdollistamme varainkeräyksen myös Kansallisgallerian pääomitukseen vuosiksi 2014—17. Pääoman keruu ja siihen liittyvä valtion vastinrahoitus vahvistavat tulevan Kansallisgallerian toimintakykyä. Jatkossa on pyrittävä edelleen kasvattamaan taidemuseolle lahjoituksia tekevien yksityishenkilöiden ja yhteisöjen määrää. Ammattimaista varainhankinnan osaamista olisikin hyvä saada Kansallisgalleriaan tätä tehtävää varten. Se toki ei saa vaarantaa valtion rahoitusta Kansallisgallerialle.

Myös Suomessa voidaan museosta tehdä houkutteleva kohde niille henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat kiinnostuneita tukemaan kansallisen taidekokoelman vahvistamista sekä museon monipuolista näyttelytoimintaa. Näin voidaan kartuttaa ja vahvistaa yhteistä kansallisomaisuuttamme ja saada se lähelle yhä useampia suomalaisia. On hyvä pitää mielessä, että taiteen kautta voidaan tuottaa positiivisia elämyksiä monipuolisesti kaikille kansalaisille.

Yleiskeskustelu päättyi.