Täysistunnon pöytäkirja 122/2006 vp

PTK 122/2006 vp

122. TIISTAINA 28. MARRASKUUTA 2006 kello 14 (14.05)

Tarkistettu versio 2.0

23) Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:n muuttamisesta

 

Toimi Kankaanniemi /kd(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Tässä ehdotuksessa sairausvakuutuslain muuttamiseksi pyritään opiskelijat saattamaan samaan asemaan kuin muut ihmiset. Nyt he ovat heikommassa asemassa, kun vanhempainrahaa heille lasketaan. Tämä nykyinen tilanne johtaa siihen, minkä ed. Lahtela tuossa totesi, että perhe perustetaan myöhemmin ja lapset hankitaan vähän liian myöhään usein. Siksi juuri tässä vanhempainpäivärahakysymyksessä pitäisi tällainen pieni muutos tehdä.

Tämän merkitys varmasti valtiontaloudessa tai Kansaneläkelaitoksen rahoissa ei ole valtavan suuri, mutta näille opiskelijaperheille, joille on lapsi syntynyt, tämän merkitys olisi varsin tuntuva ja helpottaisi sitä työn ja perhe-elämän ja yleensä elämän ja toimeentulon järjestämistä.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kun vakiintunut käytäntö näissä lakialoitteissa on ollut aina se, että edustajan esitys on erinomainen ja toivotaan sille hyvää menestystä, niin tässä asiassa olen nyt kyllä hieman eri mieltä ja kriittinen. Olen kyllä sitä mieltä, että silloin, kun valtio jo kertaalleen maksaa omista varoistaan opintorahaa henkilölle ja tämä valtion maksama opintoraha alkaisi ikään kuin kertautua sitten myöhemmissäkin etuuksissa, se aiheuttaisi aikamoisen kumulatiivisen vaikutuksen.

Nyt minä viittaan siihen äskeiseen puheenvuoroon, minkä edellisen asian käsittelyssä käytti ed. Kallis, kun hän korosti henkilön omaa myötävaikutusta oman taloudellisen asemansa parantamiseen. Kyllä meidän sosiaalietuutemme, ne, jotka on tuloihin sidottu, lähtevät siitä, että henkilö ahkeralla työnteolla, yrittämisellä tai muilla on saanut aikaan jonkun toimeentulon, vakiintuneen toimeentulon, josta sitten lasketaan nämä etuudet silloin, kun ollaan äitiyslomalla jne.

Eli tämä on vähän sen tyyppinen esitys, mitä jo monesti kerrotaan siellä Kymenlaaksossa tehdyn, että verot valtion maksettaviksi. Tämä yhtälö ei valitettavasti, ed. Kankaanniemi, minun ymmärtääkseni ole nyt kovinkaan viisas. Minä sanoisin, että minä en toivo tälle mitään erityistä menestystä tuolla jatkokäsittelyssä. Tästä tulisi yhteiskunnalle kyllä pää vetävän käteen ennemmin tai myöhemmin.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! En tiedä, onko nyt ed. Salo tutkinut asiaa riittävästi, että voi tämän tuomionsa antaa. Me olemme kantaneet huolta siitä, että minimiäitiyspäiväraha on tavattoman alhainen kaikkien osalta. Eli siis jos ei ole tuloja ja opiskelijalla niitä yleensä ei valtavan paljon ole, niin hän on oikeutettu minimiäitiyspäivärahaan, ja se sitten opiskeluvaiheessa aiheuttaa sitä, että perhe joutuu taloudelliseen ahdinkoon.

Minä väittäisin, että tämä muutos on paljon parempi ja terveempi kuin moni muu esimerkiksi verotuksessa tehty muutos, jossa on jaettu miljardeja jopa. Tämän korjaaminen opiskelevien lapsiperheiden hyväksi, joihin on syntynyt lapsia, on kyllä aivan perusteltua. Pyydän, että ed. Petri Salo hieman harkitsee ja miettii asiaa laveammin.

Petri Salo /kok:

Arvoisa puhemies! Ihan vakavasti lupaan harkita ja tutustua ja haluan kyllä vahvaa vakuutusta siitä, että tarkistan tässä asiassa mielipiteeni. Mutta korostan, että jos on äitiyspäivärahan määritelmä, minimipäivärahan määritelmä, määriteltäköön sitten se, mikä on kohtuullista ja minkä yhteiskunta korvaa, mutta tämän maksun perusteeksi ei oteta jo valtion muutenkin kustantamia etuisuuksia, vaan määritellään erikseen minimipäiväraha ja siihen tulevat lisäetuudet.

Jos nämä kytketään toinen toisiinsa, siitä yhdistelmästä tulee kyllä äärettömän hankala ja vaikea. Sillä perusteella ei kohta enää kenenkään kannattaisi mennä töihin vaan pelkästään keskittyä saamaan mahdollisimman paljon valtion etuisuuksia, koska ne vaikuttavat jatkossa kaikkiin muihinkin etuisuuksiin.

Keskustelu päättyy.