Täysistunnon pöytäkirja 122/2006 vp

PTK 122/2006 vp

122. TIISTAINA 28. MARRASKUUTA 2006 kello 14 (14.05)

Tarkistettu versio 2.0

24) Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta

 

Toimi Kankaanniemi /kd(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Tässä on osa-aikaopiskelun ja osa-aikatyön yhteensovittamisesta kysymys, ja tähän tällä on kannustettu. Osa-aikatyö sopii opiskelijoille erittäin hyvin — tietysti varsinaista toimeentuloa siitä eivät saa sellaiset, jotka ovat vain sen varassa. Siksi kuitenkin osa-aikatyöhön ja osa-aikaopiskeluun olisi syytä myös hieman kannustaa, ja tässä esitetään, että osa-aikainen opiskelija saisi myös osittaista vanhempainpäivärahaa. Tämä vahvistaisi myös sitä lapsiystävällistä ja opiskelijaystävällistä mallia, jota meidän on tässä yhteiskunnassa tulevaisuuttamme ajatellenkin vahvistettava. Meillä on aivan liian vähän lapsia, lapset saadaan liian iäkkäinä, ja opiskelijat on Vanhasen hallituksen toimesta unohdettu, niin että on syytä ottaa tällaisia pieniä askelia parempaan suuntaan.

Keskustelu päättyy.